Cinder cone türkçesi Cinder cone nedir

  • Sinder konisi.
  • Cüruf konisi.
  • Volkan konisi.
  • Dışık konisi.

Cinder cone ingilizcede ne demek, Cinder cone nerede nasıl kullanılır?

Cinder : Marsık. Dışık. Yanmış kömür artığı. Köz. Letiye. Kül. Cüruf. Kor. Curuf.

Cone : Almacın, boyun ile görüntülük bölümü arasında yer alan bölümü. Koza. Koni. Kozak. Volkanik zirve. Makaraya sarmak. Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Külah. Açık tohumlularda (gymnospermae) erkek ve dişi çiçeklerin bulunduğu çiçek durumu. erkek kozalak, dişi kozalak. Konik şekli vermek.

Cinder block : Binalarda kullanılan beton blok. Cüruf briketi. Cüruf betonu blok.

Cinder concrete : Cüruflu beton. Cüruf betonu.

Cinder patch : Curuf yaması. Cüruf yaması. Curuf deliği sıvaması. Kırıntı yaması.

Cinder path : Cüruflu yol. Atletizm pisti. Pist.

İngilizce Cinder cone Türkçe anlamı, Cinder cone eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cinder cone ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Volcanic cone : Yanardağ konisi.