Cinsel nedir, Cinsel ne demek

Cinsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Cinsî, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan.

İngilizce'de Cinsel ne demek? Cinsel ingilizcesi nedir?:

sexual

Cinsel hakkında bilgiler

Cinsellik, cinsel özelliklerin bütünü, eşeysellik

Cinsel ile ilgili Cümleler

 • Ali Mary'ye cinsel geçmişinden bahsetti.
 • Sizin nesil cinselliği anlamadı.
 • Jale'nin Tom'la olan ilk cinsel ilişkisinde kanama olmadı.
 • Ali sonunda tuvaletten çıkmaya karar verdiğinde herkes zaten onun bir eş cinsel olduğunu biliyordu.
 • Cinsel taciz iş yerinde ciddi bir sorun olabilir.
 • Cinsel taciz artık şimdi sosyal bir soruna dönüştü.
 • Cinsel taciz artık şimdi sosyal bir sorun haline geldi.
 • Senin neslin cinselliğin tabu olduğunu düşünüyordu.
 • Cinsel taciz artık şimdi bir sosyal sorun haline geldi.
 • Çok fazla selfie çekmek cinsel hayatın durgun olduğunun işaretidir.
 • Cinsel konular hakkında hiçbir şey bilmiyor.
 • Erkekler cinsel organlarıyla gurur duyarlar.
 • Cinsel taciz artık şimdi bir sosyal soruna dönüştü.
 • Cinsel organlar, diğer çoğu organdan daha duyarlıdırlar.

Cinsel anlamı, tanımı:

Cins : Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Soy, kök, asıl. Tür, çeşit. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

 

Eşeysel : Cinsel.

Cinsel sapık : Cinsellik açısından aykırı eğilimleri olan kimse.

Cinsel taciz : Ahlaksızca, ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme. Çalışma hayatında ekonomik güç, üst makam veya başka etkili bir göreve sahip olanların, genellikle karşı cinsi ahlak dışı birtakım tutum ve davranışlarla cinsel yönden sıkıntıya sokup rahatsız etmesi.

Eş cinsel : Duygusal veya cinsel olarak kendi cinsine ilgi duyan kimse, homoseksüel.

Cinsel sapıklık : Cinsel sapık olma durumu.

Cinsellik : Sevişme duygusu, seksüellik. Cinsel özelliklerin bütünü, eşeysellik.

Cinsellik bilimci : Cinsellik bilimi uzmanı, seksolog.

Cinsellik bilimi : Cinsellikle ilgili sorunların incelendiği bilim, cinslik bilimi, seksoloji.

Cinsellik bilimsel : Cinsellik bilimi ile ilgili, seksolojik.

Çift cinsellik : Kişinin beyninde bir dişi bir de erkek gizil gücün bulunması durumu.

Eş cinsellik : Kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma durumu, homoseksüellik.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Seksüel : Cinsel.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Cinsel ayrılıklar : Bireyin sadece cinslik durumuna bağlı olan ve daha pek küçük yaşlardan başlayarak görülen zihinsel, bedensel, toplumsal ve heyecansal özelliklerde kendini belli eden ayrılıklar. Erkekler ve kadınlar arasında söz konusu olabilecek önemli ayrılıklar.

Cinsel birleşme : Çiftleşme.

Cinsel bozukluk : Cinsel örgen ve davranışta yapı ya da görev açılarından düzgülü olmayan belirtiler.

 

Cinsel dimorfizm : Canlının her iki cinse ait bazı farklı özellikler göstermesi.

Cinsel doyum : Seksüel doygunluk, seksüel ilgisizlik.

Cinsel eğitim : Üremeyle ilgili konular ve sorunlar üzerinde çocukları ve gençleri aydınlatmak amacıyla yapılan eğitim. Bireye, cinsel içtepi ve davranımlarını denetleyebilme gücünü vermek amacıyla yapılan eğitim. Kadın ve erkek cinsleri arasında ortaya çıkan ruhsal ve fizyolojik sorunlardan söz eden eğitim.

Cinsel evriklik : Karşı cinsin özelliklerini taşıma ya da onların rol ve özelliklerini benimseme durumu.

Cinsel farklılaşma : Embriyonun cinsiyetine bağlı olarak meydana gelen farklılaşma.

Cinsel gizillik : (Freud) Çocukluk cinselliğinin yaklaşık olarak beş yaşından ön dört yaşına dek baskı altına alınıp bilinçdışına itilmiş durumda olması.

Cinsel güçsüzlük : Cinsel birleşimde boşalım ya da ruhsal doygunluk sağlayamama durumu.

Diğer dillerde Cinsel anlamı nedir?

İngilizce'de Cinsel ne demek? : adj. sexual, carnal

Fransızca'da Cinsel : sexuel/le, érotique, genital/e, charnel/le

Almanca'da Cinsel : adj. geschlechtlich, intim, sexual, sexuell

Rusça'da Cinsel : adj. половой, сексуальный