Cinsi nedir, Cinsi ne demek

Cinsi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Cinsel

Cinsi ile ilgili Cümleler

 • Türkçe ile İngilizce çok farklıdır. Örneğin Türkçe'de cinsiyet ayrımı yoktur, İngilizce'de vardır.
 • Cinsiyetini değiştiremezsin.
 • Burda yeni bir inek cinsi ortaya çıktı.
 • Cinsiyet ayrımcılığı yapmadığınızı biliyorum.
 • Ali geleneksel cinsiyet rollerine inanır.
 • Cinsiyet temelli ayrımcılık yasaklanmıştır.
 • O tek cinsiyet okula gitti.
 • Bazı hayvanlar cinsiyet değiştirir.
 • Nüfus cüzdanına bakarsan cinsiyeti erkekti.
 • Bir erkek ve bir kadın, farklı cinsiyetlerin insanlarıdır.
 • Eskiden cinsiyetin doğuştan kazanıldığını savunanlardandım, ama artık ikili cinsiyet sistemine çok karşıyım.
 • Bu köpeğin cinsi ne?
 • Nüfus cüzdanına göre cinsiyeti erkekti.

Cinsi ile ilgili Atasözü veya Deyim

katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker : “kötü asıllı şey ve kişi iyiye dönmez” anlamında kullanılan bir söz.

Cinsi anlamı, tanımı

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf

Cinsi olgunluk : Döl verme yaşına erişme.

Cinsi olgunluk yaşı : İlk döl verme yaşı.

Cinsiyet bezi : Gonat, yumurtalık veya er bezi.

Cinsiyet değiştirme : Cinsiyetin doğal olarak veya steroid hormonu uygulamasıyla değişmesi.

 

Cinsiyet farkı : [Bakınız: eşey ayrılığı]. Eşeysel iki biçimlilik. [Bakınız: eşeylik ayrılığı].

Cinsiyet hormon bağlayıcı globulin : Testosteron, dihidrotestosteron ve östradiolü kanda taşıyan bir glikoprotein, seks hormon binding globulin.

Cinsiyet hormonları : Dişilik ve erkeklik karakterlerinin oluşmasını sağlayan hormonların ortak adı, seks hormonları.

Cinsiyet hücresi : Eşey hücresi. [Bakınız: eşeylik gözesi].

Cinsiyet karakterleri : Cinsel gelişme sırasında, erkek ve dişilerde farklı biçimlerde ortaya çıkan ve erkek ve dişileri birbirinden ayıran, morfolojik ve fizyolojik değişiklikler, seks karakterleri.

Cinsiyet kromatini : Dişi memelilerin kimi hücrelerinde çekirdek iç zarına yapışık veya karyoplazma içerisinde kromatinden daha iri kromatin, eşey kromatini, Barr cisimciği, seks kromatini. En belirgin olarak ağız mukozası yassı epitel hücrelerinde ve nötrofil granülositlerde gözlenir.

Cinsiyet kromozomları : Cinsiyet oluşumunu sağlayan kromozomlar. Memelilerin vücut hücrelerinde dişilerde iki adet XX erkeklerde ise iki adet XY kromozomları bulunur.

Cinsiyet oranı : Bir popülasyondaki erkek ve dişi bireylerin oranları.

Cinsiyet steroidi : Gonatlar tarafından üretilen östrojen, androjen ve progesteron gibi steroit yapılı hormonların ortak adı, seks steroidi, gonadal steroit.

Cinsiyet tayini : Döl yatağı içerisindeki embriyonun erkek veya dişi oluşunu belirleme.

Cinsiyetsiz : Bazı dillerde dişi veya erkek cinsten sayılmayan ve tarafsızlık özelliği taşıyan kelime: Rus. okno «pencere» jelézo «demir», usilie «gayret», yavléme «olay», dobro «iyilik», Sansk. pustaka «kitap», vari «su», cāani «diz», Almanca das Fenster «pencere», das Gehalt «maaş, ücret», das Zimmer «oda», das Ergebnis «sonuç» vb.

 

Çift cinsiyetli : Er dişi.

Çift cinsiyetlilik : İki cinslilik.

İkincil cinsiyet karakterleri : Dişi ve erkek için özel olan, üremeyle direk ilişkili olmayan dış görünüşle ilgili özellikler, sekunder seks karakterleri.

İlkel cinsiyet kordonları : Krista genitalis içerisinde hücrelerin çoğalarak yapmış oldukları gonodal kordonlar.

Virüs cinsi : Virüslerin sınıflandırılmasında kullanılan ve aile veya bazı virüslerde alt ailelerden sonra gelen seviye, virüs genusu.

Cinsilatif : Güzel, alımlı, hoşa giden kadın.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Cinsiyet ayrımcılığı : Genellikle eğitim veya iş yaşamında bireye erkek veya kadın olduğu için farklı tutum ve davranışlar içinde olma.

Kul cinsi : Osmanlılarda köle veya karavaşlıktan yetişen kadın.

Diğer dillerde Cinsgüdüsel anlamı nedir?

İngilizce'de Cinsgüdüsel ne demek ? : erogenous