Cinsi olgunluk nedir, Cinsi olgunluk ne demek

Teknik terim anlamı:

Döl verme yaşına erişme.

Cinsi olgunluk tanımı, anlamı

Cinsi : Cinsel

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Olgu : Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş. Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.

Olgun : Yenecek duruma gelmiş (meyve). Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.).

Olgunluk : Meyvelerin olgun, yenilebilir olma durumu. İnsanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal.

Cinsi olgunluk yaşı : İlk döl verme yaşı.

Erişme : Erişmek işi.

Yaşın : Işık, parlaklık. Şimşek. Gizli.

Verme : Vermek işi.

Eriş : Erme işi.

Yaşı : Küçük çocuklarda, pislikten oluşan bir deri hastalığı.

Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, zürriyet, nesil. Yavru, çocuk.

Diğer dillerde Cinsi olgunluk anlamı nedir?

İngilizce'de Cinsi olgunluk ne demek ? : sexual maturation