Cinsiyet farkı nedir, Cinsiyet farkı ne demek

Cinsiyet farkı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: eşey ayrılığı].

Zooloji'deki anlamı:

[Bakınız: eşeylik ayrılığı].

Teknik terim anlamı:

Eşeysel iki biçimlilik.

Cinsiyet farkı anlamı, tanımı

Cinsi : Cinsel

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. Çıkarma işleminin sonucu. Ayrım.

Eşeysel iki biçimlilik : Aynı türün iki eşeyi arasındaki şekil, büyüklük, renk gibi dış farklılıklar. Eşeysel dimorfizm, seksüel dimorfizm. Aynı türün iki eşeyi arasındaki biçim, büyüklük, renk gibi dış farklılıklar, eşeysel dimorfizm, seksüel dimorfizm, cinsiyet farkı, eşeysel ayrılık, seks ayrılığı.

Eşey ayrılığı : Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, şekil ve benzerleri yönünden meydana gelen farklılıklar. Cinsiyet farkı, seks ayrılığı. Aynı bir türün dişi ve erkeği arasında renk, yapı, büyüklük, biçim v.b. hususlardaki açık farklar.

 

Biçimlilik : Biçimli olma durumu.

Eşeysel : Cinsel.

Biçimli : Herhangi bir biçimde olan. Uygun olarak, yakışacak bir biçimde. Düzgün. Biçimi güzel olan, mevzun.

Ayrılı : Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.

Eşeyli : Erkek veya dişi eşeyden birine sahip olan, diğer eşey olmadan üreyemeyen cinsliği olan.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Ayrıl : Karşılaşma sırasında, yumrukoyuncularının birbirlerine kenetlenmeleri ve kendilerinden ayrılmamaları halinde orta hakemin verdiği komut. Bu durumda yumrukoyuncuları bir adım geriye açılırlar ve ancak ondan sonra vurabilirler. İki yolun ayrıldığı yer, yol kavşağı.

Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına.

Eşey : Cinsiyet. Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı ve karakter topluluğu.

Biçi : Erkek çocuk.

İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı.

Diğer dillerde Cinsiyet farkı anlamı nedir?

İngilizce'de Cinsiyet farkı ne demek ? : sexual dimorphism