Cinsiyet karakterleri nedir, Cinsiyet karakterleri ne demek

Cinsiyet karakterleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Cinsel gelişme sırasında, erkek ve dişilerde farklı biçimlerde ortaya çıkan ve erkek ve dişileri birbirinden ayıran, morfolojik ve fizyolojik değişiklikler, seks karakterleri.

Cinsiyet karakterleri kısaca anlamı, tanımı

Cinsi : Cinsel

Karak : Tahta pencere kapağı, kepenk. Hırsız. Bademcik. Geri kalma. Kapı mandalı, sürgü. Karda açılan ince yol, iz. Göz, gözbebeği, bakış, nazar.

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esmer. Bu renkte olan. İftira.

Karakter : Ayırt edici nitelik. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi. Basımda harf türü. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

 

İkincil cinsiyet karakterleri : Dişi ve erkek için özel olan, üremeyle direk ilişkili olmayan dış görünüşle ilgili özellikler, sekunder seks karakterleri.

Seks karakterleri : Cinsiyet karakterleri.

Morfolojik : Yapı bilimsel.

Fizyolojik : Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili. Normal, doğal olarak işleyen.

Değişiklik : Değişik olma durumu. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Farklılık.

Morfoloji : Yapı bilgisi. Yapı bilimi.

Sırasında : Gerekince, yerinde ve zamanında.

Fizyoloji : Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.

Birbiri : Karşılıklı olarak bir diğeri.

Değişik : Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Farklı. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın.

Diğer dillerde Cinsiyet karakterleri anlamı nedir?

İngilizce'de Cinsiyet karakterleri ne demek ? : sex characters