Circular türkçesi Circular nedir

 • Sirküler.
 • El ilanları.
 • Ekonomi alanında kullanılır.
 • Döngüsel.
 • Çevrimli.
 • Dairesel.
 • Dolambaçlı.
 • Daire biçiminde.
 • Genelge.
 • Yuvarlak.
 • Tamim.
 • Çeşitli kişilere aynı konuda gönderilen yazılım, genelge. tecimcilerin belirli özellikleri tanıtmak, bildirmek amacıyla gönderdikleri genelgeler.

Circular ile ilgili cümleler

English: Ali cut off his finger with a circular saw.
Turkish: Ali dairesel bir testere ile parmağını kesti.

English: Only in philosophy can you use a circular argument and get praised for it.
Turkish: Sadece felsefede dairesel bir argüman kullanabilirsin ve bunun için övülürsün.

Circular ingilizcede ne demek, Circular nerede nasıl kullanılır?

Circular antenna : Dairesel anten. Çember anten.

Circular arch : Dairesel kemer. Beşikkemer. Yuvarlak eğme. Daire kemer.

Circular block : İnfiltrasyon anestezisinde infitrasyonun operasyon yapılacak yerdeki deri altı dokusuna bir halka oluşturacak ve ortası boş bırakılacak biçimde yapılması. Halka blok.

Circular chart : Dairesel grafik. Değirmi çizenek.

Circular cone : Döngüsel koni. Dairesel koni.

Circular cylinder : Dairesel silindir.

Circular distribution : Dairesel dağılım.

Circular form : Dairesel biçim.

Circular diffusion battery : Yuvarlak difüzyon bataryası.

Circular dependency : Dairesel bağımlılık. Döngüsel bağımlılık.

 

İngilizce Circular Türkçe anlamı, Circular eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Circular ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Meandering : Dolanma. Kıvırma. Menderesli akış. Kıvrımlı. Dolambaçlı yol.

Mazy : Labirente ait. Karışık. Labirent gibi. Şaşırmış. Dolaşık.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

A error : A-hatası.

Disklike : Disk şeklinde. Diksimsi. Yuvarlak ve düz. Düz ve yuvarlak bir şekli olan. Diskoid. Disk gibi. Diske benzeyen.

Circumferentially : Daire çizerek. Çevresel. Kuşatarak.

Globular : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Katı damla biçiminde. Küçük küreciklerden oluşan. Küre biçiminde. Globüler. Küre şeklinde. Yuvarsıl. Küreciklerden oluşan. Küresel.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Cammed : Hilebaz. Aldatıcı. Kaypak. Dönek. Dürüst olmayan.

Circular synonyms : disc shaped, cumuliform, goblet shaped, barrel shaped, wheel like, apple shaped, orbitual, bulb shaped, pinwheel shaped, moonlike, disclike, moon round, pancake like, bulblike, disk shaped, circular letter, globing, pear shaped, long winded, bulbous, anfractuous, oblique, circulars, abel blanchard model, circular note, radial, meanderings, devious, discursive, diffusing, circularizations, verticil, a posteriori probability.

Circular zıt anlamlı kelimeler, Circular kelime anlamı

Square : Ayarlamak. Kare yapmak. Ödemek. Düzeltmek. Tüm kıyıları eşit ve açıları dik olan dörtgen. Kare kare yapmak. Doğrultmak. Uymak. Dik tutmak. Para yedirmek.

Angular : Açısal. Köşeli. Kemikli. Kemikleri sayılan. Sivri. Sevimsiz. Bir deri bir kemik. Zayıf. Arkadaşlık kurması zor. Zarafetten yoksun.

 

Circular antonyms : noncyclic.

Circular ingilizce tanımı, definition of Circular

Circular kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Round. A circular letter, or paper, usually printed, copies of which are addressed or given to various persons. As, a business circular. In the form of, or bounded by, a circle.