Circumscription türkçesi Circumscription nedir

Circumscription ingilizcede ne demek, Circumscription nerede nasıl kullanılır?

Circumscriptions : Tahdit. Etrafını çizme. Çevreleyen yazı (para, mühür). Sınırlama. Sınır. Çevreleme. Bölge. Mıntıka. Kuşatma. Daire içine alma.

Peritonitis circumscripta : Karın zarının kronik, proliferatif ve yerel karakterdeki yangısı. Peritonitis sirkumskripta.

Pododermatitis circumscripta : Pododermatitis sirkumsıkripta. Koryum ungulaenin (canlı tırnak) taban ökçe ve yan duvarlarında ezilme ve berelenmelere bağlı olarak oluşan, sarımsı-kırmızımtrak renk değişimleriyle belirgin, sınırlı, aseptik ve hemorajik bir yangısı, pododermatitis sirkumsıkripta. Taban eziği.

İngilizce Circumscription Türkçe anlamı, Circumscription eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Circumscription ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dept : Alan. Departman. Daire. Bölüm. İdare. Resmi büro. Çevre. Department (bölüm).

Border : Sınırdaş olmak. Sınırlamak. Koşu yolunun çimento, tahta ya da uygun herhangi bir özdekten yapılmış 5 cm. yüksekliğinde, 5 cm. genişlikteki iç kıyısı. Tarh. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Kenar süsü. Üst sahne boşluğu. Kenar. Sahne yukarısından asılan, sahnenin üst kesimini maskelemede kullanılan çoğu kez kara perde. Kıyı.

 

Restrictions : Kayıt. Tahditler. Kısıtlar. Tahdidat. Kısıtlamalar. Takyidat. Kısıtlama. Yasak.

Encapsulations : (telekomünikasyon) bir veri yapısının başka birine dahil edilmesi. Kapsüllenme. Kapsülleme. Tek programda bağımsız olarak çalışması için gerekli tüm yöntemler ve verilerin girilmesi. Kapsüle konulma. Kapsüle saklanma. Muhafaza içine yerleştirme. Giydirme. Kapsül içine alma. Sarma.

Enfolding : Kucaklama. Çevresini sarma. Katlama. Sarmalama. Kaplama. Kat kat sarma. Sarılma. Kapsama.

Colony : Bir ulusun, kendi ülkesi sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği, ekonomik ve siyasal çıkarlar sağladığı ülke. Koloni. Besleme. Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk. Başka bir ülkeye yerleşmeye giden göçmen topluluğu ya da bu topluluğun yerleştiği yer. Genetik olarak birbirinin aynısı olan hücre grubu. katı besi yeri yüzeyinde çoğalan bakterilerin oluşturduğu görülebilir kümeler. Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu. Topluluk, küme, özellikle bakteri kültüründe bir araya gelen mikroorganizmaların oluşturduğu çıplak gözle görülen küme. Bir başka ülkenin iktisadi ve siyasi denetimi altındaki ülke. Aynı türden organizmaların birlikte yaşaması. bir grup hayvan veya bitkinin sınırlı bit alanda birlikte yaşaması. bir besi yerinde bakteri ya da mayaların bir tek hücreden, türe özgü renk ve yapıda görülen bir grup mikroorganizma oluşturması. volvox gibi bazı tek hücrelilerin bir araya gelerek, gerçek anlamda iş bölümü göstermeyen çok hücreli yapısı.

 

Encapsulation : Muhafaza içine yerleştirme. Kapsüle saklanma. Kapsüllenme. Tek programda bağımsız olarak çalışması için gerekli tüm yöntemler ve verilerin girilmesi. Kapsülleme. Kapsüllenmiş olma durumu. Giydirme. (telekomünikasyon) bir veri yapısının başka birine dahil edilmesi.

Enclosures : Çit. Çevirme. Gönderilen şeyler (mektupla aynı zarf içinde). Kapama. Ekler. Duvar. Kapsam. Eklenmiş belge. İlişiktekiler. Çevrilmiş yer.

Astriction : Kısıtlama.

Circumscription synonyms : encirclement, confinements, containment, constraints, climates, zona, belt, besiegement, restraints, zone, circumscribing, terrains, boundary, delimitations, borders, circumscriptions, bordering, bounds, chains, country, demesnes, bournes, bourns, territory, clampdown, confinement, department, restriction, encirclements, departments, districted, chain, butting.

Circumscription ingilizce tanımı, definition of Circumscription

Circumscription kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An inscription written around anything.