Circumscriptions türkçesi Circumscriptions nedir

Circumscriptions ingilizcede ne demek, Circumscriptions nerede nasıl kullanılır?

Circumscription : Çevreleme. Daire içine alma. Çevreleyen yazı (para, mühür). Çevresine çizgi çizme. Sınır. Etrafını çizme. Sınırlama. Kuşatma. Tahdit. Mıntıka.

Peritonitis circumscripta : Peritonitis sirkumskripta. Karın zarının kronik, proliferatif ve yerel karakterdeki yangısı.

Pododermatitis circumscripta : Koryum ungulaenin (canlı tırnak) taban ökçe ve yan duvarlarında ezilme ve berelenmelere bağlı olarak oluşan, sarımsı-kırmızımtrak renk değişimleriyle belirgin, sınırlı, aseptik ve hemorajik bir yangısı, pododermatitis sirkumsıkripta. Pododermatitis sirkumsıkripta. Taban eziği.

İngilizce Circumscriptions Türkçe anlamı, Circumscriptions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Circumscriptions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Area : Ülke yüzölçümü. Bir cismin, uzunluk birimi üstikisi ila ölçülen yüzeyi. Boşluk. Bir ülkenin km2 ya da mil2 birimiyle belirlenen alan genişliği. Bodrum girişi. Harekat bölgesi. Mesaha. Arazi. Bir araştırma evrenini sınırlayan uzamsal ya da yersel kesim.

 

Enfolding : Kucaklama. Kapsama. Kaplama. Kat kat sarma. Katlama. Sarılma. Çevresini sarma. Sarmalama.

Restraint : Tutma. Zorlama. Kendine hakim olma. Dizginleme. Kaçınmak (cinsel ilişkiden). Baskı. Zapt. İtidal.

Climate : Abuhava. Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yeryüzünün herhangi bir yerinde, havayuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin, uzun yılların ortalamasına dayanan durumu. Belli bir bölgedeki meteorolojik parametre ve süreçlerin belirlendiği hava tiplerinin, uzun zaman süresince saptanan ve mevsimleri karakterize eden ortalama durumu. Şartlar. Klimat. Klima. Havanın sıcaklık, basınç, nem, rüzgar gibi koşullarını topluca belirten terim. Çevre.

Chains : Boyunduruk. Zincir. Silsile. Dizi. Ölçme zinciri.

Zona : Saha. Alan.

Terrains : Yerey. Yer ey. Arsa. Arazi. Topoloji. Yeryüzü parçası. Yer.

Bourn : Çay. Hedef. Su. Amaç. Diyar. Memleket. Dere.

Butting : (kuyruk veya sıra) kaynak yapma. Tos vurma.

Enclosure : Kutu. İlişikte gönderilen şey. Çit. Mania. Duvar. Kapsam. Çevirme. Hayvanları hapseden çitli alan. Parmaklık.

Circumscriptions synonyms : borderlands, encirclement, demesnes, country, borderings, blockading, restriction, delimitation, encapsulations, constraints, borders, enclosures, encircling, blockades, belts, confinements, boundary, besetting, district, limitation, circumscribing, encirclements, borderland, dept, chain, blockade, astriction, confinement, containment, besieging, terrain, envelopments, territory.