Cisim nedir, Cisim ne demek

Cisim; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Cisim" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Yataktaki örtülü cisim dertop olmuş şeklini, hareketsizliğini muhafaza ediyor." - R. H. Karay

Yerel Türkçe anlamı:

Çini çamuru.

Felsefi anlamı:

(Fiziksel olarak) Bölünebilirlik ve yer kaplama nitelikleri olan sınırlı bir özdek parçası.

Bilinçten bağımsız olarak uzayda yer kaplayan nesne.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: nesne]

Geomteri'deki kelime anlamı:

Canlı veya cansız, yaradılmış veya yapılmış her şey bir “Cisim” dir. Misal: İnsan, hayvan, ağaç, toprak, (su, ay), taş, masa, sıra, iskemle, kitap kalem, kâğıt.

İngilizce'de Cisim ne demek? Cisim ingilizcesi nedir?:

body, field

Fransızca'da Cisim ne demek?:

corps

Cisim anlamı, kısaca tanımı:

Basit cisim : Maddesi tek elementten oluşmuş cisim.

Billur cisim : Göz merceği.

Gök cismi : Gökyüzünde bulunan güneş, ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutsular vb. cisimlere verilen ortak ad.

Cisimcik : Atom taneciği. Küçük cisim.

Cisimlenme : Cisimlenmek işi, tecessüm.

Cisimlenmek : Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

 

Cisimleşme : Cisimleşmek durumu.

Cisimleşmek : Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

Kirpiksi cisim : Gözdeki damar tabakasının ön dış bölümü.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Bileşik : Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası. Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde).

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Karışım : Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

Kütle : Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Kitle.

Algı : Vergi. Rüşvet. Kazanç, alacak. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gövde : İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm. Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan geri kalan bölüm. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü. Bir şeyin asıl bölümü. Kesilmiş hayvanın, sakatatı alındıktan sonraki durumu.

 

Beden : Kale duvarı. Giysilerde ölçü. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde. Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Cisim kuramı : Cisimleri, bunların alt kümelerini ve genişletilmişlerini ve eşyapı dönüşümlerini inceleyen matematik dalı.

Cisimlendirme : Cisimlendirmek işi.

Cisimlendirmek : Cisimlenme işini yaptırmak.

Cisimleşebilme : Cisimleşebilmek işi.

Cisimleşebilmek : Cisimleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Cisimleştirme : Cisimleştirmek işi.

Cisimleştirmek : Cisimleşme işini yaptırmak.

Cisim ile ilgili Cümleler

  • Benim sol kulağımda yabancı bir cisim var.
  • Uzayda sayısız gök cisimleri var.
  • Cisimler, aynada gerçekte göründüklerinden daha yakındır.
  • Kopernik zamanında bir çok gök bilimci,1000 yıldan daha fazla süre önce Yunanlı gök bilimci Batlamyus tarafından geliştirilen teoriye inanıyordu. Batlamyus'a göre Dünya evrenin merkeziydi ve hareketsizdi. Batlamyus, diğer bütün gök cisimlerinin Dünya etrafında karmaşık bir düzende hareket ettiğine inanıyordu.
  • Yolda duran garip bir cisim buldum.

Diğer dillerde Cisim anlamı nedir?

İngilizce'de Cisim ne demek? : n. object, matter, substance, body

n. urine, pee, piss, wee, wee wee, excreta

Fransızca'da Cisim : corps [le], matière [la], objet [le]

Almanca'da Cisim : n. Körper

Rusça'da Cisim : n. тело (N), плоть (F), предмет (M)

adj. телесный