Cismani nedir, Cismani ne demek

Cismani; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Cisimle, bedenle ilgili.
  • Dinî bir inanışla ilgili düşüncelere bağlı olmayarak yalnız maddi temellere dayanan, ruhani karşıtı

Cismani tanımı, anlamı:

Cismanilik : Maddilik.

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

Beden : Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut. Giysilerde ölçü. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde. Kale duvarı.

İnanış : İnanılan şey. İnanma işi.

Düşüncel : Yalnız düşünce ile kavranabilen. Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan.

Maddi : Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddesel. Maddeden oluşan. Mal, para, varlıkla ilgili olan.

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü.

Ruhani : Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan. Dinle ilgili, dinî bir havası olan, manevi, cismani karşıtı. Ruhla ilgili.

 

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Diğer dillerde Cismani anlamı nedir?

İngilizce'de Cismani ne demek? : corporeal; material

Almanca'da Cismani : adj. materiell, stofflich, substanziell

Rusça'da Cismani : adj. телесный, вещественный