Cissy türkçesi Cissy nedir

Cissy ingilizcede ne demek, Cissy nerede nasıl kullanılır?

Cissoid : Sissoid. Sarmaşık eğrisi. Sisoit. Sisoid.

A pair of scissors : Makas.

Abscissa : Yatay eksen. Bir eksenler dizgesinde yatay boyutu oluşturan ve genellikle bağımsız değişkeni simgeleyen eksen. Yatay konaç. Yatay koordinat. Apsis. Fasla.

Abscissae : Apsis.

Abscissas : Apsis.

Abscission layer : Kopma dokusu.

Axis of abscissa : Apsis ekseni.

Censcissor : Denetleyici. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Denetleme kurulu üyesi.

Abscissions : Yaprak ve meyve dökülmesi. Absisyon. Fasıla. Ani son. Ara. Kesme. Kesilme.

Axis of abscissas : Apsis ekseni. Yatay konaç ekseni.

İngilizce Cissy Türkçe anlamı, Cissy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Cissy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chicken : Bulada. Korkak kişi. Korkudan çekinmek. Toy. Yavru kuş. Korkak davranmak. Piliç. Civciv. Tavuk.

Sissies : Karı kılıklı. Süt çocuğu. Kadınsı kimse. Homoseksüel.

Unmanful : Kadınsı.

Chickenhearted : Yüreksiz. Tabansız.

Sissy : Karı kılıklı. Homoseksüel. Kadınsı kimse. Süt çocuğu.

Chicken hearted : Tavşan yürekli. Ödlek.

 

Caitiff : Aşağılık. Aşağılık kimse. Bayağı. Alçak kimse. Alçak adam. Alçak.

Chicken livered : Tavşan yürekli. Ödlek.

Cowards : Ödlek kimse (argo terim).

Craven : Ödlek. Doyumsuz. Pisboğaz. Açgözlü. Namert. Korkakça.

Cissy synonyms : unmanlike, pansy, chinless, pantywaist, milquetoasts, jellyfish, epicene, coward, mollies, dastard, milksops, sissified, cowardly, afeard, effeminate, sissyish, dandy, milksop, jellyfishes, caitiffs, dandies, milquetoast, babe in the woods, emasculate, molly, unmanly, mollycoddles, pantywaists, mollycoddle, currish, cravens.

Cissy zıt anlamlı kelimeler, Cissy kelime anlamı

Manly : Erkeğe yakışan. Erkeksi. Erkeğe yakışır şekilde. Yiğit. Adamsı. Erkekçe. Mert. Mertlik. Erkek. Erkek gibi.