City wall türkçesi City wall nedir

City wall ile ilgili cümleler

English: The chronicles of the flood of 1342 say that the water in the Mainz Cathedral came up to a man's chest, while in Cologne, one could ride in a boat over the city walls.
Turkish: 1342 sel kronolojisi Köln'de, biri şehir duvarlarının üzerinde bir tekneye binebiliyorken, Mainz katedralinde suyun bir insanın göğüs hizasına geldiğini söylüyor.

City wall ingilizcede ne demek, City wall nerede nasıl kullanılır?

City : Metropol. İngiltere'de. Kent yönetimi. Tarım dışı etkinliklere, özellikle işleyim ve hizmet etkinliklerine dayalı, 10.000 den daha kalabalık nüfuslu yerleşme yeri. Şehir. Büyük yerleşim yeri. Katedrali olan büyük yerleşim yeri. Kent. I - il, kent, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinde yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli; kamusal tüzel kişiliği bulunan ve vargı örgenlerini halkın seçmiş olduğu bir yerel yönetim birimi. bir kentin yönetilmesi işi. Büyük kasaba.

Wall : Kocaduvar. Duvar örmek. Sur. Duvar. Set. Çeper. Tecrit etmek. Yarık çeperleri. Tarih, jeoloji alanlarında kullanılır. Bir kenti ya da kasabayı çepeçevre saran kale duvarı.

City article : Maliye ve ticaretle ilgili makale.

City beautiful movement : 1 yüzyıl sonu ve 2 yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve kentsel çevreyi oluşturan önemli öğeler olarak, kent özeklerinin, anıtların ve deniz, akarsu ve göl kıyılarının korunmasına, düzenlenmesine önem veren kentçilik akımı. Güzel kent akımı.

 

City block : Kesişen sokaklarla ayrılan blok. Çevresi yollarla çevrili, yerbölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dilimi yapı adası. Ada. Yapı adası. Caddelerle çevrilmiş dikdörtgen boşluk (genellikle bir banliyo bloğundan daha büyük ebatta).

City center : Kent özeği. İl merkezi. Şehir merkezi.

İngilizce City wall Türkçe anlamı, City wall eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak City wall ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ramparts : Sur ile çevirmek. Kale duvarı. İstihkam. Korunma. Set. Savunma. Siper.

Tyre : Lastik. Başörtüsü. Dış lastik. Sur şehri. Elbise. Tyros. Tekerlek. Araba lastiği. Giysi.

Sur : Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ötesinde. Görünürde ilişkisiz bağlaşımlar. Herbir lifte iki renk modeli bulunan lif rengi. Üstünde.

Ramparted : Set. Kale duvarı. Siper. Sur ile çevirmek. İstihkam. Savunma.

Bulwarking : Dalgakıran. İstihkam. Parampet. Kale duvarı. Siper ile korumak. Küpeşte. Muhafaza altına almak. Siper.

Ramparting : İstihkam. Savunma. Set. Kale duvarı. Sur ile çevirmek. Siper.

The trump of doom : Kıyamet borusu.

Wall : Set. Çeper. Kapatmak. Duvar. Cidar. Baraj. Bir yarığın yan duvarları. Tecrit etmek. Etrafına duvar çekmek.

Bulwarked : Muhafaza altına almak. Siper ile korumak. İstihkam. Kale duvarı. Küpeşte. Parampet. Dalgakıran. Siper.

City wall synonyms : vallation, bulwark, the last trump, rampart.