Classiness türkçesi Classiness nedir

  • Havalılık.
  • Sosyetiklik.
  • Modaya uygunluk.
  • Şıklık.
  • Klas olma.
  • Üst sınıftan olma durumu.

Classiness ingilizcede ne demek, Classiness nerede nasıl kullanılır?

Classing : Kategorize etmek. Saymak. Sınıflandırmak.

Declassing : Sınıftan çıkarmak. Bir sınıftan ayrılmak.

Outclassing : Üstünlük sağlamak. Yenmek. Üstün. Üstün olmak.

Classic : Geleneksel. Edebi ve tarihi değeri olan. Yeni akımlar ve düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramadan hala güncelliğini, tazeliğini koruyabilmiş yapıt, örnek : shakespeare'in yapıtları. aynı anlama gelmek üzere klasik terimi de kullanılabilir. Eski eser. Bilinen. Klasik yapıt. Klasik eserler yazan yazar. Değerini kanıtlamış yapıt. Birinci sınıf. Klasikleşmiş.

Classic actor : Hem acılı hem gülünçlü oyunları oynayabilen klasik anlamda oyuncu. Klasik oyuncu.

Classic enterotoxemie : Klasik enterotoksemi. Clostridium perfringes tip d’nin koyunlarda oluşturduğu hastalık.

Classical beauty : Klasik güzellik. Antik yunan veya romalılar'ın idealize ettiği güzellik anlayışına göre güzellik.

Classical ballet : Klasik bale. Belli kurallara dayanan bale biçimi.

Classical comedy : Klasik komedya. On yedinci yüzyılda, fransa'da molière, on sekizinci yüzyılda almanya'da lessing komedyaları için kullanılan terim. Fransa'da xvıı. (moliere), almanya'da xvııı. yüzyıl (lessing) komedya türü. Klasik komedi.

 

Classical : Olağanüstü. Eski dile ait. Eski, bilinen ve nitelikli yapıt ya da yerleşmiş düşünce. Klas. Klasik biçimde olan. Başal. Mükemmel. Hümanist. Klasik.

İngilizce Classiness Türkçe anlamı, Classiness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Classiness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Finery : Hamdemir tasfiyesi. Süslü güzel elbise. Süs. Ham demir arıtma ocağı. Süslü giyim. Güzel elbise. Süslü takılı güzel elbise. Ham demir arıtımı.

Rusticity : Köylülük.

Chics : Modaya uygun. Şık.

Fineries : Süs. Süslü güzel elbise. Hamdemir tasfiyesi. Güzel elbise. Süslü giyim. Ham demir arıtımı. Ham demir arıtma ocağı.

Jauntiness : Neşe. Kaygısızlık. Şenlik. Canlılık.

Stylishness : Zarafet.

Gaucherie : Kaba davranış. Acemice tavır. Patavatsızlık. Pot kırma. Terbiyesizlik. Beceriksizlik.

Gracelessness : Nahoşluk. Nezaket ve zarafet eksikliği. Hayasızca. Kabalık. Zarafet yoksunluğu. Güzellik eksikliği. Utanmazlık. Nezaketsizlik.

Elegancies : Azamet. Görkem. Nezaket. İhtişam. Çelebilik. Zarafet. Lezzetlilik. İncelik.

Democratic : Demokrat. Demokratik partiye ait. Demokratik. Demokrasiye uygun.

Classiness synonyms : modishness, woodenness, egalitarian, fashionableness, ritziness, awkwardness, elegance, nattiness, dressiness, poshness, elegances, fashionness, elegancy, stiffness, inelegance, chic, dapperness, chicness.

Classiness zıt anlamlı kelimeler, Classiness kelime anlamı

Undemocratic : Çoğunluk tarafından karar verilmeyen. Kişisel haklara saygı göstermeyen. Demokratik olmayan. Eşitlik temeline dayanmayan.

Urbanity : Medenilik. Uygarlık. Nezaket. Naziklik. Kentlilik. Çelebilik. İncelik. Kibarlık.

Elegance : İncelik. Zerafet. Zariflik. Güzellik. Şıklık. Zarafet.