Clean türkçesi Clean nedir

 • Lekesiz.
 • Bitirmek.
 • Ruhsatlı.
 • Almak.
 • Yazısız.
 • [#temiz Temizlemek].
 • Budaksız.
 • Katışıksız.
 • Arı.
 • Parlatmak.
 • Yasal.
 • Temiz.
 • Kusursuz.
 • Temizlenmek.
 • Saf.
 • Tanzif etmek.
 • Arıtmak.
 • Pak.
 • Yıkamak.
 • Ak.

Clean ile ilgili cümleler

English: "Tom, clean your room." "I'll do it later."
Turkish: "Tom, odanı temizle." "Ben onu daha sonra yapacağım."

English: "Did you find any dirt on him?" "No, he's clean as a whistle."
Turkish: "Onun üzerinde herhangi bir kir buldun mu?" "Hayır, o tertemiz."

English: "Isn't it easier to find your stuff when your room's tidy?" "I don't care. I don't want to clean my room."
Turkish: "Odan düzenli olduğunda eşyanı bulmak daha kolay değil mi?" "Umurumda değil. Odamı temizlemek istemiyorum."

English: "Father, why are you putting on clean clothes?" "Because I'm going to church."
Turkish: "Baba, neden temiz giysiler giyiyorsun?" "Çünkü kiliseye gidiyorum."

English: "Did you clean your room?" "I'll do it later."
Turkish: "Odanı temizledin mi?" "Ben onu daha sonra yapacağım."

Clean ingilizcede ne demek, Clean nerede nasıl kullanılır?

Clean air act : Temiz hava yasası. Havanın temiz tutulması kanunu.

Clean and jerk : Silkme.

Clean bill : Her hangi bir tecimsel belgenin eklenmemiş olduğu ödek. Eksik ödek.

Clean bill of health : Sağlam raporu. Sağlık raporu. Sıhhat belgesi. Temiz sağlık raporu.

 

Clean bill of lading : Malların veya ambalajlarının kusurlu olduğunu ilişkin bir kayıt taşımayan gönderim belgesi. Temiz konişmento. Temiz konşimento. Girişlerin kolay ve çıkışların masrafsız olduğu bir piyasa şekli. Sağlam teslim alman mallar için taşımacı tarafından düzenlenen konşimento. Temiz gönderim belgesi. Temiz. Belgesiz konşimento. Eklentisiz konşimento.

Clean bred : Katışıksız. Safkan.

Clean cut : Düzgün. Açık. Pürüzsüz kesik. Kesin. Düzenli. Düzgün kesilmiş. İç açıcı. Belirgin. Biçimli. Hoş.

Clean cedit : Bir koşula bağlanmadan verilen sayca. Koşulsuz sayca.

Clean by sweeping : Süpürerek temizlemek.

Clean copy : Temiz kopya. Temize çekme. Temize çekilmiş kopya.

İngilizce Clean Türkçe anlamı, Clean eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Clean ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acquires : İktisap etmek. Yakalamak. Edinmek. Sonradan kazanmak. Ele geçirmek. Sahip olmak. Elde etmek. Kazanmak.

Defecating : Arınmak. Kurtulmak. Dışkılamak. Kaka yapmak.

Blanker : Silmek. Sövmek. Feshetmek. İfadesiz. Boş. Yazısız kağıt. Anlamsız. Tam. Açık yer.

Unsullied : Tertemiz.

Defecates : Dışkı yapmak. Kakasını yapmak. Arınmak. Büyük abdest yapmak. Dışkılamak. Büyük abdestini yapmak. Kaka yapmak. Kurtulmak.

Vacuum : Emme. Vakumlamak. İçinde molekül ya da atom bulunmayan uzay; uygulamada, içindeki hava ya da gazı tümüyle boşaltılmış, son kertede alçak basınç bulunan uzay. (bir radyo ışıtacında, eksiucun yaydığı elektronların, havanın ya da gazın atomlarıyla çarpışarak engellenmemesi için, bu ışıtaçta böyle bir boşluk yaratılması gerekir). Vakumlu. Elektrik süpürgesi. Tüm havanın emilip boşaltılması ya da böylece oluşan boşluk. Çıngı süpürgesiyle temizlemek. Boşluk. İçinde molekül, atom ve başka temel parçacıkların bulunmadığı varsayılan uzay parçası. Biyoloji, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Unlettered : Okuması yazması olmayan. Yazılmamış. Okumamış. Cahil.

Tidy : Epey. Çok. Ivır zıvır kutusu. Düzenli. Çöp sepeti. Derli toplu. Derleyip toplamak. Düzeltmek. Çekidüzen vermek.

Alls : Tümünü. Tümü. Bütün. Her şey. Hepsi. Ne var ne yoksa. Tüm. Herkes.

Clean down : İyice temizlemek. Silip süpürmek. Dip bucak temizlemek. Tepeden tırnağa temizlemek. Baştan aşağı temizlemek.

Clean synonyms : hygienise, dry cleaned, spic and span, pipe clay, array, cleanly, sweep, purest, absolute, bathe, be cleaned, impeccable, juristical, launders, burnishing, speckless, jural, clarion, clarions, born yesterday, above reproach, scrubbed, deterges, be through, licenced, aboveboard, bring to completion, leuco, alter, clean out, clean bred, cleanest, pristine.

Clean zıt anlamlı kelimeler, Clean kelime anlamı

Dirtiness : Aşağılıklık. Adilik. Kirlilik. Pislik. Pasak.

Dirty : Kirlenmek. Kirletmek. İğrenç. Pis. Terbiyesiz. Aşağılık. Müstehcen. Kirli. Bozuk. Rezil.

Septic : Abd'li. Çürütücü. Septik. Mikroplu. Kan zehirlenmesi yapan madde. Mikroorganizmalarla bulaşmış olan, mikroplu.

Clean antonyms : untidy, infect.

Clean ingilizce tanımı, definition of Clean

Clean kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Free from dirt or filth. Entirely. Quite. To cleanse. To render clean. Wholly. Perfectly. As, clean clothes. Without limitation or remainder. To free from whatever is foul, offensive, or extraneous. To purify.