Clear headedness türkçesi Clear headedness nedir

Clear headedness ingilizcede ne demek, Clear headedness nerede nasıl kullanılır?

Clear : Belgin. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya alanlarında kullanılır. İçerdiği taneciklerin çok küçük olmaları nedeniyle içinden geçen ışığın saçılmadığı çözeltilerin niteliği. Uzakta. Açık olarak beli olan deneysel ve kuramsal verilere ilişkin. Silmek. Işık tutmak. Açıkça. Berraklaşmak. Tamamen.

Clear a forest : Ormanda alan açmak.

Clear all : Tümünü temizle. Tümünü sil.

Clear all breakpoints : Tüm kesme noktalarını temizle. Kesim noktalarını temizle.

Clear and distinct : Açık ve seçik.

İngilizce Clear headedness Türkçe anlamı, Clear headedness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Clear headedness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Judgments : Kanı. Yargılama. Karar. Hüküm. Hükümler. Düşünce. Muhakeme. Tahmin. Mahkeme kararları.

Continence : Dışkı veya idrar tutma. Kendini tutma. Ölçülülük. Ilımlılık. Kontinans.

Concept : Görüş. Dünyadaki nesnelerin, durumların, hareketlerin ve tasavvurların dildeki ifadesidir. kavramın değeri, niteliği aynı dili konuşan kimselerce aşağı yukarı aynıdır: ekmek, su, susuzluk, tembellik, delikanlı, dörtnala, tutumlu vb. Eğitim, gramer, sosyoloji alanlarında kullanılır. Hayal etme. Telakki. Kavram. Mefhum. Konsept. Genel kavram.

 

Far sightedness : Uzak mesafeleri görebilme. Uzak görüşlülük. Aklı başındalık. Bilgelik. Uzaktaki objelerin görüntüsünün yakındaki objelerden daha net olma durumu. Hipermetropi. Aklıselimlik.

Lucid : Açık seçik. Kolay anlaşılır. Açık. Duru. Açıklık. Mantıklı. Vazıh. Net. Anlaşılır. Berrak.

Equanimity : Ölçülü olma. Soğukkanlılık. Sakinlik. Ilım. Sükunet. Ilımlılık. Sinir. Soğuk kanlılık. Temkin.

Gumptions : Beceriklilik. Pratiklik. Girişkenlik. Aklı selim. Cesaret.

Keen : Şiddetli. Ağıt yakmak. İstekli. Harika. Düşkün olmak. Meraklı. Büyük. Matem türküsü. Düşkünlük.

Esthesia : Hissedebilirlik. Estezi. Hassaslık. Sezgisellik. Duyarlılık. Duygululuk. Duygusallık.

Judiciousness : İyi karar verme. İhtiyat. Bilgelik. Anlayışlılık. Tedbirlilik. Sağgörülülük. Öngörü.

Clear headedness synonyms : intelligence, discernment, cognisance, composure, horizon, common sense, comprehension, temperament, conceptions, soberness, foresight, anxiousness, good sense, deepness, horse sense, sobrieties, gumption, apprehensiveness, judgement, temperaments, consciousness, decencies, stoicisms, intelligences, cognizance, apprehensions, golden mean, cattiness, farsightedness, hardheadedness, discretion, stoicism, canniness.