Clearest türkçesi Clearest nedir

 • Aşikar.
 • Takıntısız.
 • Emin.
 • Saydam.
 • Kuşkusu olmayan.
 • Tiz.
 • Engelsiz.
 • Berrak.
 • Masum.
 • Anlaşılır.
 • Aydınlık.
 • Temiz.
 • Bulutsuz.
 • Belli.
 • Belirli.
 • Tüm.
 • Bütün.
 • Saf.
 • Ortada.
 • Şeffaf.
 • Zeki.
 • Belirgin.
 • Açık.
 • Net.
 • Katışıksız.
 • Tam.
 • Parlak.

Clearest ingilizcede ne demek, Clearest nerede nasıl kullanılır?

Cleared : Sıyırıp geçmek. Temizlemek. Kazanmak. Berraklaşmak. Elde etmek. Temize çıkarmak. Açmak. İlişkisiz. Geçmek. Limana giriş veya çıkış izni almak.

Cleared his conscience : Vicdanını temizlemiş. Suçluluk duygularını ortadan kaldırmak için davranmış.

Cleared his throat : Boğazındaki balgamı gidermek için küçük bir öksürme yapmış. Boğazını temizlemiş.

Cleared the table : Görevleri tamamlamış. Konuları bitirmiş. Masadan kirli tabakları kaldırmış.

Clearence : Klirens. Arınma.

Clear all : Tümünü sil. Tümünü temizle.

The sky cleared up : Gökyüzü mavi ve açık bir hal aldı. Tüm problemler ortadan kalktı. Hava açıldı.

Clear a forest : Ormanda alan açmak.

Tab stops to be cleared : Silinecek sekme durakları.

Clearetext : Şifresiz metin.

İngilizce Clearest Türkçe anlamı, Clearest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Clearest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Glow : Bir yüzeyin ya da ortamın ışıklı olması hali. Coşmak. Kırmızılaşmak. Parlamak. Alevlenmek. Kızarmak. Yanmak. Parıltı.

 

Cleans : Boşaltmak. Bitirmek. Yıkamak. Almak. Temizlenmek. Temizlemek. Arıtmak. Parlatmak. Tanzif etmek.

Determined : Kararlı. Kati. Muayyen. Belirlenmiş. Belirtili. Kesin. Azimli.

Bares : Açmak. Çıplak. Gözle görülür hale getirmek. Açığa vurmak. Açılmak. Çıkarmak. Soymak.

Conceptive : Gebeliğe elverişli. Anlayan. Kavrayan. Kavramsal.

Unambiguity : Açıklık. Berraklık. Duruluk. Dürüstlük. Belirli olma durumu. Doğruluk.

Lucidity : Vuzuh. Kolay anlaşılabilirlik. Açıklık. Sarahat. Açık seçiklik. Berraklık. Sağduyu. Parlak olma özelliği.

Clean bill of lading : Sağlam teslim alman mallar için taşımacı tarafından düzenlenen konşimento. Eklentisiz konşimento. Temiz konşimento. Temiz gönderim belgesi. Girişlerin kolay ve çıkışların masrafsız olduğu bir piyasa şekli. Belgesiz konşimento. Temiz konişmento. Malların veya ambalajlarının kusurlu olduğunu ilişkin bir kayıt taşımayan gönderim belgesi.

Completes : Eksiksiz. Yerine getirmek. Bütünlemek. Uygulamak. Bitirmek. Tamamlamak. Tümlemek. Doldurmak. Tekmillemek.

Clearest synonyms : array, clearcutness, unwooded, achromatic color, babe in the woods, dove like, cleanest, artless, exoteric, reediest, articulate, brainiest, distinctive, unchecked, sharp, chastest, high pitched, blazing, beaming, perspicuousness, explicitness, clear, focus, evidential, determinate, aperture, clean handed, unequivocalness, filmier, azures, avowed, good, crystal.

Clearest zıt anlamlı kelimeler, Clearest kelime anlamı

Wooded : Ağaçlık. Ağaçlıklı. Ormanlık. Ağaçlandırılmış. Ağaçlı. Ağaçlarla kaplı.

Unclear : Karışık. Zor anlaşılır. Bulanık. Açık olmayan. Belirsiz.

Incomprehensibility : Anlam bozukluğu. Kavram karmaşası. Anlatım bozukluğu. İfade bozukluğu. Akıl ermezlik. Anlaşılmazlık.

Clearest antonyms : uncleared, inexplicitness, obscurity, clear, polysemy, ambiguity, equivocalness, unclearness.