Close in türkçesi Close in nedir

Close in ingilizcede ne demek, Close in nerede nasıl kullanılır?

Close : Kapatmak. Son vermek. Kapanmak. Son. Kapamak. Kadans. Bağlantılı. Sonuç. Avlu (okul, kilise). Son söz.

In : Gelmiş olan. De. Çok moda olan. İçine. İktidardaki. Tutulan. İçeriye. Dahili. Olarak. Halinde.

Close in drop : Çerçeve sahneli tiyatroda oyun yerini seyircinin görüşüne açan ve kapayan, büyük perde. Oyun perdesi.

Close in on : Kuşatmak. Etrafını çevirmek. Yaklaşmak.

Close inspection : Sıkı inceleme.

Close a bank account : Banka hesabını kapamak.

İngilizce Close in Türkçe anlamı, Close in eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Close in ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bandaged : Bandajlı. Bağlamak. Sargılı. Sarılı. Bandajlamak.

Brood over : Gütmek.

Bottle up : Sıkıştırmak. Frenlemek. Bastırmak. Kendini tutmak. Dışarıya vurmamak. İçine atmak. Dışa vurmamak. Gizlemek.

Besets : Sıkıştırmak. Etrafını sarmak. Sıkıntı vermek. Etrafını çevirmek. Rahat bırakmamak. Dört bir yandan saldırmak. Rahat vermemek.

Brood : Damızlık. Kuluçkaya yatmak. Düşünceye dalmak. Tek bir doğum ya da bir grup yumurtadan çıkan yavru; ergin tarafından bakılan genç hayvan. inkübasyon. Kötü düşünmek. Kara kara düşünmek. Kuş yavruları. Derin derin düşünmek. Kuluçka. İki eli şakaklarında düşünmek.

 

Blockading : Kuşatma altına almak. Abluka altına almak. Blokaj. Kuşatma. Abluka. Ablukaya almak. Abluka altında tutmak. Abluka etmek.

Blockades : Ablukaya almak. Abluka etmek. Kuşatma. Abluka. Abluka altında tutmak. Kuşatma altına almak. Abluka altına almak. Blokaj.

Bind : Yapıştırmak. Raptetmek. Birleştirmek. Sargılamak. Bilgisayar, eskrim alanlarında kullanılır. Yarayı sarmak. Yasa gücü ile zorunlu kılmak. Savut bağlantısını kesmeden, karşı namluyu dışarda bırakacak ölçüde yana açarak uygulanan çapraz. Yan çapraz. Engel olmak.

Draw in : Ayartmak. Aklını çelmek. Her yandan kuşatmak. Kenara yanaşmak. Kendine çekmek. Kısmak. Nefes almak. Solumak. İstasyona girmek.

Close in synonyms : close upon, bundle, bandage, beleaguer, beleaguering, bandages, get dark, appeal, besieging, belt, besieges, beset, blockaded, blockade, become dark, bound, come on, begird, binds, bundling, night to fall, besiege, batch, beleaguers, begirt.