Closed cycle control system türkçesi Closed cycle control system nedir

  • Kapalı çevrim denetimli sistem.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Kapalı çevrimli denetim sistemi.
  • Kapalı çevrime denetimli sistem.

Closed cycle control system ingilizcede ne demek, Closed cycle control system nerede nasıl kullanılır?

Closed : Donmuş. Kapanık. Bloke edilmiş. Kapalı. Kapatılmış. Basına kapalı. Kapanmış. Örtük. Yumuk.

Cycle : Tur. Devir yaptırmak. Seri. Yapıştırmak. Motosiklet. Bir dizgede oluşan ya da bir dizgenin oluşturduğu bir dizi değişikliğin her biri. (her çevrim sonunda bu değişiklik başlangıç noktasına döner. örneğin bir dalgalı akımda, en büyük pozitif akımdan en büyük negatif akıma ya da bunun tersine gidiş bir çevrimdir. bir dalgalı akımın yinelenimi, saniyedeki çevrim sayısına eşittir). (özellikle) bir elektromıknatıs dalganın tam bir salınımı; bu durumda, çevrim, radyo yineleniminin temel birimidir (kilosikl =1.000 sikl, gigasikl =1.000 megasikl. yinelenimler genellikle saniyede çevrim (c/s) ya da hertz olarak belirtilir). Dizi. Pedal çevirmek. Dönüş. Belli aralıklarla aynı biçimde yinelenen olayları kapsayan dönem.

Control : Kontrol. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, gümrük, iktisat alanlarında kullanılır. Denet. Kukla çatalı. Düzenlemek. Denetlemek. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. İpli kuklaların iplerinin bağlandığı ve kuklacının denetimi sağladığı artı simgesi biçimindeki çatal. Hakim olmak. Kontrol etmek.

 

System : Nizam. Dizge. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, uzay, sosyoloji, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Katman. Düzen. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup. yol, yöntem. Sistem. Yerbilimin zaman birimlerine ilişkin bir dönem süresince oluşmuş katman topluluğu. Kendine özgü bir düzen ve sırası olan topluluk. gezegenler dizgesi,'samanyolu dizgesi, gözerimi konsayıları dizgesi gibi.

Closed cycle : Kapalı devre. Kapalı çevrim. Kapalı döngü.

Airspace control system : Hava sahası kontrol sistemi. Savaş bölgesinde gökyüzü güvenliğini sağlamak için kullanılan sistem (düşman uçaklarından koruma ve dost ateşini engelleme).

Airborne warning and control system : Awacs.

Adaptive control system : Planlanan dönemde, pazarlama hedeflerinin yanısıra, bu hedefleri gerçekleştirmedeki başarımın denetlenmesine olanak veren pazarlama denetim sistemi. Uyarlamalı denetim sistemi.

Closed loop control system : Kapalı çevrim kontrol sistemi. Kapalı çemberli kontrol sistemi.

İngilizce Closed cycle control system Türkçe anlamı, Closed cycle control system eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Closed cycle control system ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abbreviate : Özetlemek. İhtisar etmek. Sadeleştirmek. Kırpmak. Kısaltmak.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access control : Giriş kontrolü. Erişim denetim. Erişim denetimi. Erişim kontrolü. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Accent char : Vurgu karakteri.

Abort : Ölü çocuk doğurmak. Bir işi yarım bırakmak. Çocuk düşürmek. Durdurmak. Dayandırmak. Başarısızlıkla bitmek. Lağvetmek. (bilgisayar) prosedürü durdurmak. Bebek düşürmek.

Accelerator key : Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. İvmelendirme tuşu. Hızlandırıcı tuş. Hızlandırma tuşu. Hızlı erişim tuşu. Kısayol tuşu.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Closed cycle control system synonyms : absolute device, absolute loader, access key, accent bar, acception, access mechanism.