Coğrafya nedir, Coğrafya ne demek

Coğrafya; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Coğrafya" ile ilgili cümleler

 • "Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da hüviyetini de değiştirdi." - A. Ş. Hisar

Coğrafya'daki terim anlamı:

Yeryüzünde oluşan fiziksel, dirimsel ve insana değgin olayları betimleyerek oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri kendine özgü ilkelerle araştırıp açıklayan bilim.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Yeryüzünün bugünkü durumu ile yeryüzüne özgü olayları tanıtan ve açıklayan bilim.

Orta dereceli okullarda öğrencilere yeryüzünün yapısı, özellikleri, zenginlikleri; insanın doğal ve toplumsal çevresiyle olan ilişkileri; doğal kaynaklardan yararlanma yolları gibi konulara ilişkin bilgiler vermek amacıyla okutulan ders.

İngilizce'de Coğrafya ne demek? Coğrafya ingilizcesi nedir?:

geography

Fransızca'da Coğrafya ne demek?:

géographie

Coğrafya anlamı, tanımı:

Beşeri coğrafya : İnsanların yerleşik bulunduğu yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylarını inceleyen coğrafya kolu, insan coğrafyası.

 

Doğal coğrafya : Fiziki coğrafya.

Fiziki coğrafya : Yeryüzünün dışında insan ve öteki varlıklar üzerine etki yapan doğal olayların doğuşunu, oluşumunu ve sonuçlarını inceleyen coğrafya bilimi.

Genel coğrafya : Yeryüzünün her türlü coğrafya olaylarını ayrı ayrı olarak araştıran, doğuşunu, işleyişini, yayılışını inceleyen coğrafya bilimi.

Siyasi coğrafya : Devlet ile ülke arasındaki ilgiyi kuran ve inceleyen beşerî coğrafyanın bir kolu.

Tarihi coğrafya : Coğrafyanın tarihî yönünü ve gelişmesini ele alan ve inceleyen coğrafya kolu.

Umumi coğrafya : Genel coğrafya.

Bitki coğrafyası : Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi, fitocoğrafya.

Dil coğrafyası : Yeryüzünde dillerin yayıldığı alanları inceleyen bilim dalı.

Ekonomi coğrafyası : Ekonomik olayların yeryüzünde, bir ülkede veya bir bölgede dağılışını inceleyen coğrafya kolu.

İnsan coğrafyası : Beşerî coğrafya.

Nüfus coğrafyası : Yeryüzündeki nüfus yoğunluğunun dağılışını inceleyen ve bunu türlü yönleriyle açıklayan coğrafya kolu.

Şehir coğrafyası : Coğrafyanın yerleşme bölgelerinde şehrin yayıldığı yerin inceleme ve araştırılmasını konu edinen kolu.

Tarım coğrafyası : Beslenme, giyinme vb. gereksinimlerin ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi.

Ticaret coğrafyası : Bir ülkenin ticaretle ilgili her türlü ilişkisini ve bunun nedenlerini inceleyen coğrafya bilimi.

Ülkeler coğrafyası : Yeryüzündeki değişik yerlerin olaylarıyla coğrafya arasındaki ilintiyi araştıran ve coğrafyanın en geniş kolunu oluşturan bilim dalı.

 

Coğrafyacı : Coğrafya araştırmaları yapan kimse. Coğrafya öğretmeni.

Yeryüzü : Yer kabuğu. Dünya.

Fiziksel : Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki. Fizikle ilgili olan.

Ekonomik : Kolay kullanılabilen. Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı.

Beşer : Her birine beş, her defasında beşi bir arada. İnsanoğlu, insan. Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı.

Siyasal : Politika ile ilgili, siyasi, politik.

İnce : Hafif, gücü az. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Zayıf. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Tiz (ses), pes karşıtı.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Coğrafi : Coğrafya ile ilgili.

Coğrafya boylamı, boylam : Yeryuvarlağı üzerinde, bir noktadan geçen öğlenin başlangıç öğleni olan Greenwich öğleninden açısal uzaklığı (bk. şekil C. 8)

Coğrafya enlemi, enlem : Yeryuvarlağı üzerinde bulunan bir noktanın eşlekten açısal uzaklığı (bk. şekil C. 8)

Coğrafya etmenleri : (coğrafya)

Coğrafya konsayıları : Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktanın yerini, o noktanın enlem ve boylamını birlikte vererek saptama yöntemi, bk. enlem, boylam. Yeryuvarlağı üzerindeki noktaların enlem ve boylam değerlerini belirten dizge. Temel daireler, eşlek ve Greenwich öğlenidir.

Coğrafya okulu : Kültürün, bu arada halk kültürünün, oluşum ve değişimini coğrafyasal etkenlere bağlayan bilim adamlarının kurdukları okul. bk. kültür, halk kültürü, coğrafyasal yöntem, coğrafyasal kuram. krş. tarihsel okul.

Coğrafya şartları : (coğrafya)

Coğrafyacılık : Coğrafyacının yaptığı iş.

Coğrafyalık -in hali : -İn halinde olan bir kelime bazen adaş olan yerleri birbirinden ayırmağa yarar; o takdirde dilimizde -in eki düşebilir: İstanbul Maltepesi gibi.

Coğrafyasal boyut : Halk kültürünün oluşumunu sağladığı ileri sürülen etkenlerden biri. krş. toplumsal boyut, tarihsel boyut.

Coğrafyasal bölge : Kimi halkbilimcilere göre, coğrafyasal etkenlerin bir sonucu olarak halk düşününde belirli değişikliklerin oluştuğu bölge. krş. coğrafyasal boyut.

Coğrafya ile ilgili Cümleler

 • Bir harita bizim coğrafya çalışmamıza yardım eder.
 • Coğrafya öğretiyorum.
 • Tarihi coğrafyaya tercih ederim.
 • Coğrafyada iyidir.
 • Ben, coğrafya ve tarihi seviyorum.
 • O, coğrafyayı ve tarihi sever.
 • Ben coğrafyada zayıfım.
 • Ben coğrafya ve tarihi seviyorum.
 • Magdalena coğrafyaya meraklıdır.
 • Coğrafya öğrencisi isen, sürekli harita kullanmalısın.
 • Coğrafya ve tarihi severim.

Diğer dillerde Coğrafya anlamı nedir?

İngilizce'de Coğrafya ne demek? : n. geography

Fransızca'da Coğrafya : géographie [la]

Almanca'da Coğrafya : n. Erdkunde, Geografie, Geographie

Rusça'da Coğrafya : n. география (F)

adj. географический