Co author türkçesi Co author nedir

  • Ortak yazar.
  • Bir diğer yazarla işbirliği yapan yazar.
  • Müşterek yazar.

Co author ingilizcede ne demek, Co author nerede nasıl kullanılır?

Co : Kol. Birlikte. Batı birleşik devletler'de bir eyalet. Colorado (kolorado). Vietnam'da yaşayan etnik bir grup. Kobaltın simgesi. Kor. Ko.

Author : Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu olan özel ya da tüzel kişi. Yazar. Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse.

Co authorship : Eş yazarlık.

Co carcinogen : Birincil karsinojenik maddelerin karsinojenik etkinliğini artıran maddeler. Ko-karsinojen.

Co channel interference : Ortak kanal karışması. Oluk karışması. Eş kanal karışması. Ortak kanal girişimi. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Aynı olukta çalışan televizyon yayaçlarının birbirini etkilemesi. Kanal karışması.

Co channel stations : Ortak kanal istasyonları.

Co education : Müşterek eğitim. Aynı enstitüde iki cinsinde (kız, erkek) beraber eğitim görmesi.

İngilizce Co author Türkçe anlamı, Co author eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Co author ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Coauthor : Eş yazar. Yardımcı yazar.

Joint authors : Bir çalışmanın ortak yazarları. Eş yazar. Bir şey yazarken birlikte çalışan yazarlar.

 

Coauthoring : Eş yazar. Yardımcı yazar.

Joint author : İki ya da üç yazarı olan kitaplarda, adı ilk yazılan yazardan sonra gelen yazar ya da yazarlar. Bir şey yazarken birlikte çalışan yazarlar. Eş yazar. Bir çalışmanın ortak yazarları.

Coauthors : Eş yazar. Yardımcı yazar.