Co authorship türkçesi Co authorship nedir

  • Eş yazarlık.

Co authorship ingilizcede ne demek, Co authorship nerede nasıl kullanılır?

Co : Vietnam'da yaşayan etnik bir grup. Colorado (kolorado). Birlikte. Batı birleşik devletler'de bir eyalet. Kor. Kobaltın simgesi. Kol. Ko.

Authorship : Eser sahipliği. Yazarlık. Köken. Yapıt yaratmayı kendine uğraşı yapma işi. Müelliflik. Kaynak. Muharrirlik.

Co author : Bir diğer yazarla işbirliği yapan yazar. Ortak yazar. Müşterek yazar.

Co carcinogen : Ko-karsinojen. Birincil karsinojenik maddelerin karsinojenik etkinliğini artıran maddeler.

Co channel interference : Ortak kanal girişimi. Kanal karışması. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ortak kanal karışması. Eş kanal karışması. Oluk karışması. Aynı olukta çalışan televizyon yayaçlarının birbirini etkilemesi.

Co channel stations : Ortak kanal istasyonları.

Co education : Müşterek eğitim. Aynı enstitüde iki cinsinde (kız, erkek) beraber eğitim görmesi.