Co ordinate türkçesi Co ordinate nedir

Co ordinate ingilizcede ne demek, Co ordinate nerede nasıl kullanılır?

Co : Colorado (kolorado). Kol. Vietnam'da yaşayan etnik bir grup. Kobaltın simgesi. Ko. Batı birleşik devletler'de bir eyalet. Kor. Birlikte.

Ordinate : Düşey koordinat. Bir eksenler dizgesinde düşey boyutu oluşturan ve genellikle bağımlı değişkeni simgeleyen eksen. Düşey konaç. Tertip. Düzenli. Düşey eksen. Dikey kan. Dikey. Ordinat. Dikeykon.

Chromaticity co ordinates : Bir ışığın, üçrenksel üç bileşeninden her birinin üç bileşenin toplamına oranı. Üçrenksel koordinatlar.

Geographical co ordinates : Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktanın yerini, o noktanın enlem ve boylamını birlikte vererek saptama yöntemi, bk. enlem, boylam. Coğrafya konsayıları.

Co author : Müşterek yazar. Ortak yazar. Bir diğer yazarla işbirliği yapan yazar.

Co authorship : Eş yazarlık.

Co carcinogen : Birincil karsinojenik maddelerin karsinojenik etkinliğini artıran maddeler. Ko-karsinojen.

İngilizce Co ordinate Türkçe anlamı, Co ordinate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Co ordinate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Coordinates : Koordinatlar. Koordine etmek. Düzenlemek. Düzenleşik. Uyum sağlamak. Konaçlar.

Coequal : Akran. Eş. Müsavi. Denk. Rütbesi eşit.

Better : İlerletmek. Daha iyi bir hale gelmek. Daha iyi şekilde. Geçmek. Gelişmek. Yakşırak. Islah olmak. Daha iyi bir hale getirmek. Daha yakşı.

Arranged : Dizili. Düzelmiş. Düzenlenmiş. Derli toplu. Yoluna girmiş. Tanzim edilmiş.

Acclimatizing : İntibak ettirmek. Uyum sağlamak. Havaya alışmak. İklime alıştırmak. Alışmak. Ortama alıştırmak. İntibak etmek. Yeni veya farklı iklim şartlarına alışmak. İklimine alıştırmak.

Equal : Bir olmak. Muadili olmak. Emsali olmak. Egale etmek. Emsal. Karşılık gelmek. Akran. Eşdeğerde olmak. -e eşit olmak. Eş değerde olmak.

Acclimate : İklime uyum. Ortama alıştırmak. İklime alışmak. İklimine alışmak. İklime alıştırmak. Havaya alıştırmak. Alışmak. İntibak ettirmek.

Clean cut : Biçimli. Pürüzsüz. Hoş. Açık. İç açıcı. Düzgün kesilmiş. İyi yontulmuş. Düzgün. Belirgin.

X axis : Yatay eksen. X ekseni. X koordinatı.

Equal to : Eş. Aynı miktar. -nin üstesinden gelebilen. -e eşit. Eş tutmak. Akran. Denk düşmek. Denk gelmek. Emsal.

Co ordinate synonyms : array, even, evens, accommodates, equivalent, equi, iso, calibrates, commensurate, organises, abscissae, acclimates, arranges, put in order, balanced, daintier, acclimatize, addict, amended, accustom, in good trim, just so, measured, marshalling, acclimatise, ameliorate, daintiest, ameliorates, acclimated, set right, adjusts, ameliorating, commeasurable.