Co sponsor türkçesi Co sponsor nedir

  • Bir projeyi bir başka sponsorlarla desteklemek.
  • Sponsorluğa destek olmak.

Co : Colorado (kolorado). Birlikte. Vietnam'da yaşayan etnik bir grup. Kol. Kobaltın simgesi. Ko. Batı birleşik devletler'de bir eyalet. Kor.

Sponsor : Desteklemek. Ünalgı-sınalgı bağdarlamasının masraflarını karşılayıp reklam yapan firma. Arka çıkmak. Finanse etmek. Parasal destek sağlamak. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Belirli koşulları taşıyan bir filmin ya da televizyon izlencesinin gerçekleştirilmesini, parası karşılığı isteyen kimse. Kefil. Siparişçi. Kefil olmak.

Co author : Müşterek yazar. Ortak yazar. Bir diğer yazarla işbirliği yapan yazar.

Co authorship : Eş yazarlık.

Co carcinogen : Ko-karsinojen. Birincil karsinojenik maddelerin karsinojenik etkinliğini artıran maddeler.

Co channel stations : Ortak kanal istasyonları.

Co channel interference : Eş kanal karışması. Aynı olukta çalışan televizyon yayaçlarının birbirini etkilemesi. Oluk karışması. Ortak kanal karışması. Ortak kanal girişimi. Kanal karışması. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.