Code of conduct türkçesi Code of conduct nedir

  • Adap kuralı.
  • Davranış kuralları.
  • Mesleki ahlak kuralları.
  • Davranış kodu.
  • Davranış ve protokol kuralları.
  • İş ahlakı.
  • Deontoloji.
  • Tüzük.
  • Yasa.

Code of conduct ingilizcede ne demek, Code of conduct nerede nasıl kullanılır?

Code : Nice. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge. Şifreyle yazmak. Veriyi, bir düğüm ya da düğümlenmiş damga takımı kullanarak, özgün biçime yeniden çevirilme olanağı sağlayacak biçimde, çevirmek. bu terim, kimileyin veriyi tümüyle özgün biçime yeniden çevirme olanağı bulunmadığında da kullanılmaktadır. Şifrelemek. Kodlamak. Düğüm. Nesneleri ya da bilgileri belirleyen ya da tanımaya yarayan sayısal simge. bk. niceleme. Kanun haline getirmek.

Of : -nin. -nın. Den. -den. -den övünerek bahsetmek. Li. Karşı. -in. Nin. -li.

Conduct : Sevk ve idare etmek. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Gidiş. Rehberlik etmek. Davranım. Kılavuzluk etmek. Yönetmek. Davranış. Sesi iletmek. Elektriği iletmek.

Code of criminal procedure : Ceza muhakemesi kanunu (cmk). Ceza muhakemeleri usulü kanunu.

Code of ethics : Ahlak yasası. Deontoloji. Ahlaki değerler yasası. Ahlak kuralları. Mesleki ahlak kuralları.

Code of laws : Düstur. Kurallar derlemesi. Kanunname. Kuralların tüm seti.

 

Code of honor : Etik kurallar. Ahlak kuralları. Moral değerler.

İngilizce Code of conduct Türkçe anlamı, Code of conduct eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Code of conduct ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Covenants : Şartlar. Sözleşme. Antlaşma. Anlaşma.

Laws : Gerektiğinde yetkili kişilerce zor kullanılarak yürütülen toplumsal ilişkiler, bk. halk tüzesi. Yasal çözüm. Tüze. Kural. Yasalar, yönetmelikler gibi devletçe düzenlenip yürürlüğe konulan ve uygulanılması zorunlu olan belgeler. Dava. Mevzuat. Kanun ve tüzükler.

Business ethics : İşadamlarının davranış ve moral değer standartları. Ticari ilişkileri belirleyen veya yöneten standartlar. İş etiği. Meslek etiği. İşletme ahlakı. İş hayatındaki ahlak kuralları.

Lege : Kural (hukuk terimi). Nizam. Kanun.

Regulation : Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma. biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi. Düzene sokma. Tanzim. Hukuk, veterinerlik alanlarında kullanılır. Regülasyon. Bir eylem ve davranış alanını ya da bir uygulama sürecini işlem kurallarına bağlayarak düzenleme. Nizam. Düzenleme.

Bylaw : Talimatname. Ek madde (tüzükte). İç tüzük. Yerel yasa. Kararname. Anayasa maddesi. İçtüzük. Yönetmelik.

Lawing : Nizam. Dava. Kanun. Fen bilimlerinde kanun. Hukuk. Adalet. Usul. İlke. Kaide.

Lawings : Dava. Adalet. Nizam. Usul. Kanun. Hukuk. Kaide. Fen bilimlerinde kanun. İlke.

Constitutions : Anayasalar. Oluşturma. Karakter. Yaradılış. Anayasa. Meydana getirme. Bünye. Kurma. Yapı.

 

Rule : Yönetmek. Geçerli olmak. Yönetim. Düzeyinde olmak. Egemenlik. -e egemen olmak. Yol. Hükümet etmek. Çizgi çekmek.

Code of conduct synonyms : guide line, professional ethics, law, work morality, ordinance, by law, rules, enactment, act, guidelines, code of ethics, act of congress, regulations, act of parliament, standing rule, lex, constitution, legislation, code, work ethic, covenant, standing rules, deontology, enaction, legi.