Code of ethics türkçesi Code of ethics nedir

Code of ethics ingilizcede ne demek, Code of ethics nerede nasıl kullanılır?

Code : Kot. Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge. Bir yaptırımlar düzeniyle toplum üyelerinin kendisine uyması sağlanan, toplumca benimsenmiş her türlü buyurucu ve yasaklayıcı düzenleme. Düğüm. Şifreyle yazmak. Şifre. Kodlamak. Kotlama. Simgeler vererek sınıflandırma işlemi. Numaralamak.

Of : -nin. Den. -in. In. -dan. Yüzünden. Li. Karşı. İle ilgili. -li.

Ethics : Ahlak bilimi. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Ahlakbilim. Ahlak kuralları. Aktöre. Etik. Töre bilim. Törebilim. Ahlak ilke ve sorunlarını inceleyen, insan davranışlarını "doğruluk-yanlışlık" ve "iyilik-kötülük" gibi değer yargıları bakımından çözümleyen bilim dalı. Yarar, iyi, kötü vb. ile ilgili sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşmaya çabalamaya değer olup, hangi davranışın iyi olduğu, neyin yaşama anlam kazandırdığı gibi soruları kendine konu edinen inceleme dalı. törenin özünü, ortaya çıkışını ve gelişimini, töresel ölçüleri ve bunların tarihsel özelliğini belirleyen yasaları inceleyen kuramsal çalışma, bk. aktöre toplumbilimi.

 

Code of conduct : Yasa. İş ahlakı. Adap kuralı. Davranış ve protokol kuralları. Davranış kuralları. Davranış kodu. Mesleki ahlak kuralları. Deontoloji. Tüzük.

Code of criminal procedure : Ceza muhakemeleri usulü kanunu. Ceza muhakemesi kanunu (cmk).

Code of laws : Düstur. Kurallar derlemesi. Kuralların tüm seti. Kanunname.

Code of honor : Etik kurallar. Moral değerler. Ahlak kuralları.

Emotive theory of ethics : Duygucu etik. Etiğin, gerçekte bilişsel bir değeri olmadığını, onun insanın rasyonel boyutundan ziyade arzu ve istekleriyle ilgili boyutuna dayandığını öne süren görüş.

İngilizce Code of ethics Türkçe anlamı, Code of ethics eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Code of ethics ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Moral law : Ahlak kuralı. Eylemi yönlendiren, kendisiyle davranışın sınırlanıp düzenlendiği, kişilere ne aradıklarını ve ne yapmaları gerektiğini hatırlatan kural veya idealler bütünü. Ahlaki kanun.

Moral principles : Aktöre.

Code of conduct : Davranış kuralları. Yasa. Tüzük. Davranış ve protokol kuralları. Davranış kodu. İş ahlakı. Adap kuralı.

Morals : Ahlak. Adab. Özdeyiş. Ahlak düşüncesi. Hulk. Aktöre. Toplumuna göre, yasa ve aktöre yerine geçebilen, ama gerçekte yasa olmayan davranış kalıbı. Aktöresel niteliği belirgin geleneksel halk davranışlarının her biri. bk. gelenek, görenek, boşinanç. krş. moda. Ders.

Code of honor : Etik kurallar. Moral değerler.

Ethics : Ahlak ilke ve sorunlarını inceleyen, insan davranışlarını "doğruluk-yanlışlık" ve "iyilik-kötülük" gibi değer yargıları bakımından çözümleyen bilim dalı. Törebilim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Ahlak. Yarar, iyi, kötü vb. ile ilgili sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşmaya çabalamaya değer olup, hangi davranışın iyi olduğu, neyin yaşama anlam kazandırdığı gibi soruları kendine konu edinen inceleme dalı. törenin özünü, ortaya çıkışını ve gelişimini, töresel ölçüleri ve bunların tarihsel özelliğini belirleyen yasaları inceleyen kuramsal çalışma, bk. aktöre toplumbilimi. Ahlak bilimi. Töre bilim. Aktöre. Etik.

 

Deontology : Herhangi bir meslekten olan kişilerin birbirleri ve başkaları ile olan ilişkilerinde izlemeleri gereken ahlak ilkeleri ve yerine getirmek zorunda bulundukları ödevler üzerinde duran bilim dalı. Ahlak bilgisi. Ödevbilgisi. Ödevbilim. Görev bilgisi. Ahlak bilimi.

Moral code : Ahlak kuralı.