Collagen türkçesi Collagen nedir

  • Kıkırdak tutkalı.
  • Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Kolajen.
  • Kollajen.
  • Jelatin özü.
  • Çözünmez lifli protein (biyoloji terimi).
  • Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandırılan bir cins protein. yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal.
  • Kollagen.
  • Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein.

Collagen ingilizcede ne demek, Collagen nerede nasıl kullanılır?

Collagen fiber : Kollajen iplikler. Kollajen lif.

Collagen footpat disorder : Taban yastığı kollajen bozukluğu. Alman kurt köpeklerinin eniklerinde taban yastıklarının zayıflığı, ülserleşmesi ve kollajen dejenerasyonu belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık. kendiliğinden gerileyebileceği gibi 2-3 yıl sonra ölümcül böbrek amiloidozisi gelişebilir.

 

Collagen nevus : Kollajen beni. Bağ doku beni.

Hereditary collagen dyplasia : Kollajenin hatalı üretimi sonucu dokuların kasılma gücünde azalma derinin kolay yırtılması ve esnekliğini kaybetmesiyle belirgin özel hastalık grubu. bu grup içerisinde; yumuşak deri, ehlers-danlos sendromu, hiperelastozis kutis ve kauçuk köpek eniği sendromu yer alır. Kalıtsal kollajen displazisi.

Collagenase : Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollajeni parçalayan enzim. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim. Kollagenaz. Kıkırdak enzimi. Kollajeni katalize den enzim. Kollajenaz. Jelatin üreten enzim. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Collagenoblast : Kollajenoblast. Fibroblastların farklılaşmasıyla oluşan, kollajen üreten hücre.

Collagenous : Kollajenöz.

Collagens : Kıkırdak tutkalı. Kollagen. Kollajen. Jelatin özü. Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Kolajen.

Collagene : Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan üç polipeptit zincirinin üçlü heliks şeklinde önce tropokollagen birimlerini, bunların da özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller şeklinde, bazal laminada tabaka şeklinde, kemikde halkasal tabakalar şeklinde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandınlan bir cins protein. Kollagen.

 

Collageneous fibre : Kolaj tel.

İngilizce Collagen Türkçe anlamı, Collagen eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collagen ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abaxial : Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksendışı.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın. Karın. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde).

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Os : Yassı kemik. Ön ayak bilek kemiklerinden alt sıradaki kemiklerin en dışta olanı, os hamatum. Os tarsale ııı. Delik. Orta kulak kemikçiklerinden birisi. Os sesamoideum distale. Os lentikulare. Os kuneiforme intermediolaterale. Os karpi intermediyum.

Albuminoid : Albüminoid. Aibüminoit. Bağdokusu ve iskelet dokularında bulunan çözünmez holoprotein. Albüminoit. Albuminoit. Skleroprotein grubu bileşiklerden herhangi biri. albümine benzer basit protein. Albüminli. Skleroprotein (biyokimya).

Sinew : Sinir. Kas gücü. Veter. Enerji. Kas teli. Güç. Kiriş. Kas kirişi. Kuvvet.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Collagen synonyms : collagens, collagene, scleroprotein, a amplitude mod, tendon, a band, abdominal pain, abdominal fat necrosis, connective tissue, a c syndrom, a dna, abattoir, abdominal distention, bone, abamectin, abdominal ovariectomy, gristle, cartilage.

Collagen ingilizce tanımı, definition of Collagen

Collagen kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The chemical basis of ordinary connective tissue, as of tendons or sinews and of bone. On being boiled in water it becomes gelatin or glue.