Collagen nevus türkçesi Collagen nevus nedir

Collagen nevus ingilizcede ne demek, Collagen nevus nerede nasıl kullanılır?

Collagen : Kollagen. Kıkırdak tutkalı. Çözünmez lifli protein (biyoloji terimi). Kollajen. Jelatin özü. Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Kolajen. Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandırılan bir cins protein. yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal.

Nevus : Nevüs. Selim yapılı deri tümörü. Ben (anatomi terimi). Yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde görülen, tümör özelliğinde olmayan yerel leke veya işaret. doğuştan veya sonradan sinir, bağ doku, eklenti bezleri ve damar gibi doku yapılarını fazlalığı veya eksikliği sonucu yavaş olarak biçimlenir, mole, nevüs. Ben. Doğuştan cilt bozukluğu. Doğum lekesi.

 

Collagen fiber : Kollajen lif. Kollajen iplikler.

Collagen footpat disorder : Taban yastığı kollajen bozukluğu. Alman kurt köpeklerinin eniklerinde taban yastıklarının zayıflığı, ülserleşmesi ve kollajen dejenerasyonu belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık. kendiliğinden gerileyebileceği gibi 2-3 yıl sonra ölümcül böbrek amiloidozisi gelişebilir.

Collagenase : Kıkırdak enzimi. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollajeni parçalayan enzim. Kollajenaz. Kollajeni katalize den enzim. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kollagenaz. Jelatin üreten enzim. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri.

Collagenase ulcer : Korneada mikrobiyel, lökositik veya nekrotik hücrelerden açığa çıkan kollajenazlar nedeniyle çabuk biçimlene ülser. sonuçta keratomalasi oluşur. Kollajenaz ülseri.

İngilizce Collagen nevus Türkçe anlamı, Collagen nevus eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collagen nevus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Connective tissue nevus : Dermal bağ dokuda yerleşen, sınırlı üreme ve kollajenin aşırı boyanmasıyla belirgin, küçük, sert ve çoğunlukla yassı şişkinlik, kollajen beni. köpeklerde nispeten yaygın olarak ve bacaklarda görülür.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Kesimevi.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Collagen nevus synonyms : a clay, abdominal ovariectomy, abdominal distention, a crochordon, a c deformity, abaxial, abdomen.