Collagenase türkçesi Collagenase nedir

  • Kıkırdak enzimi.
  • Kollajenaz.
  • Kollajeni katalize den enzim.
  • Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim.
  • Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri.
  • Jelatin üreten enzim.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
  • Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollajeni parçalayan enzim.
  • Kollagenaz.

Collagenase ingilizcede ne demek, Collagenase nerede nasıl kullanılır?

Collagenase ulcer : Korneada mikrobiyel, lökositik veya nekrotik hücrelerden açığa çıkan kollajenazlar nedeniyle çabuk biçimlene ülser. sonuçta keratomalasi oluşur. Kollajenaz ülseri.

Collagen fiber : Kollajen iplikler. Kollajen lif.

Collagen footpat disorder : Taban yastığı kollajen bozukluğu. Alman kurt köpeklerinin eniklerinde taban yastıklarının zayıflığı, ülserleşmesi ve kollajen dejenerasyonu belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık. kendiliğinden gerileyebileceği gibi 2-3 yıl sonra ölümcül böbrek amiloidozisi gelişebilir.

Collagen nevus : Bağ doku beni. Kollajen beni.

Hereditary collagen dyplasia : Kollajenin hatalı üretimi sonucu dokuların kasılma gücünde azalma derinin kolay yırtılması ve esnekliğini kaybetmesiyle belirgin özel hastalık grubu. bu grup içerisinde; yumuşak deri, ehlers-danlos sendromu, hiperelastozis kutis ve kauçuk köpek eniği sendromu yer alır. Kalıtsal kollajen displazisi.

 

Collagenocyte : Kollajenosit. Kollajen üreten, tam olarak gelişmiş hücre.

Collagen : Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandırılan bir cins protein. yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal. Kollajen. Kolajen. Kollagen. Kıkırdak tutkalı. Çözünmez lifli protein (biyoloji terimi). Jelatin özü. Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein.

Collagenolytic : Kollajen'in erimesine neden olan, kollajeni eriten. Kollajenolitik.

Canine collagenolytic eosinophilic granuloma : Köpeklerin kollajenolizisli eozinofilik granülomu. Kollajenolizisli köpek eozinofilik granülomu.

 

Collagenous : Kollajenöz.

İngilizce Collagenase Türkçe anlamı, Collagenase eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collagenase ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Enzyme : Canlı gözelerce bir taşıyıcı proteinle buna bağlı metal kümelerden üretilip dirilkimyasal tepkimeleri tezleştiren özdek. Özgen. Enzim. Canlı hücreler tarafından meydana getirilen, biyokimyasal tepkimelerde katalizör olarak görev yapan bir protein molekülü. katalizledikleri tepkimelerin tipine ve sayısına bağlı olarak, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar. ferment. Hayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, protein tabiatında maddeler. katalizledikleri tepkimelerin tipine bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar. Anamaya. Tepkiten. Dirilkimyasal tepkimeleri, her birine özgün biçimde tezgenleyen önemli tezgen türü önbesi özdeciği. Ferment. Biyoloji, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.