Collagenase ulcer türkçesi Collagenase ulcer nedir

  • Kollajenaz ülseri.
  • Korneada mikrobiyel, lökositik veya nekrotik hücrelerden açığa çıkan kollajenazlar nedeniyle çabuk biçimlene ülser. sonuçta keratomalasi oluşur.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Collagenase ulcer ingilizcede ne demek, Collagenase ulcer nerede nasıl kullanılır?

Collagenase : Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kollajeni katalize den enzim. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollajeni parçalayan enzim. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri. Jelatin üreten enzim. Kollajenaz. Kollagenaz. Kıkırdak enzimi.

Ulcer : İrinli yara. Deri veya mukozada, yüzeyel nekroz ve doku kaybı sonucu dokunun bazal zarı da dahil epitelinde oluşan, yerel doku kaybıyla belirgin, yangı ve kanserlere bağlı olarak oluşan açık yara, ulkus, karha, hlk. ekele. Ülser. Çıban. Karha. Deri veya mukoza üzerinde gelişerek altındaki dokuları da etkileyen açık yara, ulkus. Yara. Ahlak bozukluğu.

Abomasal ulcer : Daha çok sütten kesilip kaba yeme başlayan buzağılarda olmak üzere ergin sığır, koyun ve keçilerde özellikle pilorus mukozasında keskin sınırlı ve doku kayıplarıyla karakterize yerel lezyon, abomazum ülseri, ulkus abomazi. kanama, mukozada delinme ve septik peritonitise neden olabilir. arsenik zehirlenmesinde, sığır vebası, sığırların gangrenli nezlesi, mukoza hastalığı, tayleriozis. şirdenin yer değiştirmesi, mastitis veya uzun taşımalar sonucu biçimlenir. Şirden ülseri.

 

Aden ulcer : Aden ülseri. Deri layşmanyozisi.

Corneal ulcer : Kornea ülseri. Kornea epiteli ve sınırlı olarak da stromasının zedelenmesi ve doku kaybı sonucu oluşan yerel derin yara, ulkus kornea, ülserli keratitis.

Decubital ulcer : Vücudun yerel bir bölgesine uygulanan basınç sonucu oluşan kan dolaşımı bozukluğuna bağlı yerel derin lezyon. leğen kemiği ve kürek kemiği gibi kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerde biçimlenir, basınç yarası, basınç ülseri. Dekübitus ülseri.

İngilizce Collagenase ulcer Türkçe anlamı, Collagenase ulcer eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collagenase ulcer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Abdominal gerginlik.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

 

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abattoir : Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Salhane.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdomen : Böcek gövdesinin alt kısım. Karın. Batın. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Karnın altı.

Collagenase ulcer synonyms : abdominal pain, abaxial, abamectin, a c syndrom, a clay, a dna.