Collagenitis türkçesi Collagenitis nedir

  • Kollajen yangısı.
  • Bağdokunun fibröz bileşenlerinden kollajen ipliklerin yangısı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Collagenitis ingilizcede ne demek, Collagenitis nerede nasıl kullanılır?

Collagen fiber : Kollajen lif. Kollajen iplikler.

Collagen footpat disorder : Alman kurt köpeklerinin eniklerinde taban yastıklarının zayıflığı, ülserleşmesi ve kollajen dejenerasyonu belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık. kendiliğinden gerileyebileceği gibi 2-3 yıl sonra ölümcül böbrek amiloidozisi gelişebilir. Taban yastığı kollajen bozukluğu.

Collagen nevus : Kollajen beni. Bağ doku beni.

Hereditary collagen dyplasia : Kalıtsal kollajen displazisi. Kollajenin hatalı üretimi sonucu dokuların kasılma gücünde azalma derinin kolay yırtılması ve esnekliğini kaybetmesiyle belirgin özel hastalık grubu. bu grup içerisinde; yumuşak deri, ehlers-danlos sendromu, hiperelastozis kutis ve kauçuk köpek eniği sendromu yer alır.

Collagen : Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein. Çözünmez lifli protein (biyoloji terimi). Kıkırdak tutkalı. Jelatin özü. Kollagen. Kollajen. Kolajen. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip ı-v gibi gruplandırılan bir cins protein. yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal.

 

Collagens : Kolajen. Jelatin özü. Kıkırdak tutkalı. Kollagen. Ağ dokusunun ana proteini olan bir tür albüminoid. Kollajen.

Collagenoblast : Fibroblastların farklılaşmasıyla oluşan, kollajen üreten hücre. Kollajenoblast.

Canine collagenolytic eosinophilic granuloma : Kollajenolizisli köpek eozinofilik granülomu. Köpeklerin kollajenolizisli eozinofilik granülomu.

Collagenase : Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollajeni parçalayan enzim. Kollajeni katalize den enzim. Kollajenaz. Kıkırdak enzimi. Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri. Kollagenaz. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kollajenin sıvı haline gelmesini sağlayan enzim. Jelatin üreten enzim.

 

Collagenocyte : Kollajen üreten, tam olarak gelişmiş hücre. Kollajenosit.

İngilizce Collagenitis Türkçe anlamı, Collagenitis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Collagenitis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdomen : Karın. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Karnın altı.

Collagenitis synonyms : abdominal ovariectomy, abdominal pain, abdominal distention, abdominal palpation, a amplitude mod, abattoir.