Combout türkçesi Combout nedir

Combout ingilizcede ne demek, Combout nerede nasıl kullanılır?

Combo amp : Hoparlörüyle aynı kutu içerisinde konumlandırılan yükselteç türü. Hoparlörlü amfi. Bileşik yükselteç.

Combo box : (bilgisayar)kaydırılabilen dökümü ve metin eklenebilen alanı olan pencere (iletişim kutusu içeren). İletişim kutusu öğesi. Kombinasyon kutucuğu. Karma kutu. Bileşim kutusu. Birleşik giriş kutusu. Combo kutusu. Açılır kutu. Açılan kutu.

Drop down combo box : Açılan bileşim kutusu.

Combo : Yerli kadınla yaşayan beyaz adam. Açılan kutu. Karışım. Kombo. Birleşik giriş kutusu. Karma menü. Küçük caz topluluğu.

Combos : Yerli kadınla yaşayan beyaz adam. Kombo. Karışım. Küçük caz topluluğu. Karma menü. Açılan kutu.

Comb antenna : Tarak anten.

Comb footed spider : Theridiidae ailesinin herhangi bir üyesi. Tarak ayaklı örümcek.

Discombobulating : Altüst eden. Altüst etme. Bozmak. Karman çorman etmek. Birbirine katmak. Altüst etmek. Karıştırmak.

Comb hair : Saç taramak.

Discombobulated : Rahatı bozulmuş. Karman çorman etmek. Bozmak. Altüst etmek. Şaşırmış. Sinirlenmiş. Karıştırmak. Birbirine katmak.

İngilizce Combout Türkçe anlamı, Combout eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Combout ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Surface : Yerüstü. Matematiksel olarak iki boyutla gösterilen ve evrelerin değme sınırlarını belirlediği varsayılan geometrik kavram. Ortaya çıkmak. Yüzeye çıkarmak (denizaltı). Yüzeye çıkmak. Suyun yüzüne çıkmak (balık veya denizaltı). Kaplamak (yolu bir maddeyle). Fizik, kimya, madencilik alanlarında kullanılır. Yol vb'yi sert bir madde ile kaplamak. Meydana çıkmak.

Debugging : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Hata ayıklama. Yanlışlığı (yanlışı veya yanlışları) ayıklama. Bulup giderme. Düzeltme. Hata ayıklayıcı. Hata gideriliyor. Bk. izlence düzeltme. Onarma. Bilgisayar program kodunda hata bulma ve düzeltme için kullanılan metodolojik işlem.

Warfare : Harp. Savaş durumu. Savaş hali. Mücadele. Savaşma. Savaş. Savaşım.

Dissolutions : Eritme dağılma. Fesih. Zeval. Bozma. Yok olma. Dağılma. Eritme. İptal. Bozulma.

Breakdown : Çöküntü. Gözlemlerin birden çok değişkene göre dağılımını veren bir çapraz çizelgede, değişken seçeneklerinin bileşiminden oluşan göze ya da kesimler. Bozulma. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi. Çalışma arızası. Arıza. Sinir bozukluğu. Analiz. Tahlil.

Insolvency : Borçlunun, üzerinde koğuşturma işlemi yapılan alacağı, ödemeye yeter malı, parası, bulunmadığını göstermek üzere icra örgütünce düzenlenen belge. Borçları vadesinde ödeyememe durumu. Ödeme gücünü yitirme. Batma. Ödeme aczi. Borcunu ödeyememe. Pasifi aktifinden fazla. Aciz. Güçsüzlük belgesi.

Selection : Bilgisayar, biyoloji, eğitim, iktisat, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sürüde üstün verim yeteneğine sahip olan fertlerin seçilip damızlık olarak kullanılması ve düşük verimlilere üreme imkanı verilmemesi. Seçim. Seleksiyon. Seçme parçalar. Bazı organizmaların özellikle yeni oluşan karakterlerle yaşamaya devam etmesi ve bazılarının ise çoğalıp yaşayamamaları ile sonuçlanan doğal ya da yapay bir olay. seleksiyon. Seçenek. Seçmeler. Toplum yaşamında bireylerin ya da kümelerin, yetenek ve güçlerine uygun biçimde belirli birtakım görevlere yöneltilmesi. okuma öğretiminde üzerinde durulan konuya ya da soruna uygun okuma parçalarını seçme işi. usa uygun seçim. Ayıklanma.

 

Assortment : Sınıflandırma. Çeşitlilik. Mal çeşidi. Çeşit. Karışım. Tasnif. Cins. Türlü çeşitleri içeren bir bütün.

Cutting off : Kesip düşürme. Ampütasyon. Başını kesme. Bağlantısızlık. Durdurma. Kesme. Kesilme.

Honesties : Alçakgönüllülük. Ay otu. Dürüstlük. Gözlük çiçeği. Gözlükotu. Namus. Namusluluk. İffet. Doğruluk.

Combout synonyms : armed combat, cleanings, demobilisation, assignment, clearance, cleanups, battle, aggression, sifting, immaculateness, demobilization, allocation, picking, chastities, appear, curiously, hygiene, liquidating, liquidatation, cleanliness, dissolution, chastity, war, abstractions, trench warfare, belligerency, insolvencies, sorting, cleaning, hygienes, chasteness, housecleaning, turn up.

Combout zıt anlamlı kelimeler, Combout kelime anlamı

Disappear : Ortadan kalkmak. Görünmez olmak. Yok olmak. Ortadan kaybolmak. Uçmak. Gözden kaybolmak. Aniden kaybolmak. Yitmek. Unutulup gitmek.

Dematerialize : Şeklini kaybetmek. Maddesel olmaktan çıkarmak. Maddesel olmaktan çıkmak. Kaydileştirmek. Manevileşmek.

Dematerialise : Görünürdeki maddeyi kaybetmek. Maddesel olmaktan çıkarmak. Şeklini kaybetmek (dematerialize olarak da yazılır). Kaydileştirmek. (britanya ingilizcesi) manevileşmek veya manevileştirmek. Manevileşmek. Şeklini kaybetmek. Maddesel olmaktan çıkmak.