Comminution türkçesi Comminution nedir

Comminution ingilizcede ne demek, Comminution nerede nasıl kullanılır?

Comminute : Püskürtmek. Öğütmek. Parçalamak. Ezmek. Ufalamak. Toz etmek.

Comminuted : Ufalanmış. Parçalanmış. Kominütif.

Comminuted fracture : Parçalı kırık. Kırık ocağında, parça sayısının ikiden fazla olduğu kemik kırığı, kommunitif kırık. Ufalanmış kırık. Parçalanmış kırık.

Meatus nasi comminus : Burun ortak yolu. Meatus nazi komminus.

İngilizce Comminution Türkçe anlamı, Comminution eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Comminution ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Burnishing : Cilalamak. Baskı takımı ile perdahlama. Fıçıda parlatma. Çapak temizleme. Cilalı olmak. Mıskala vurma. Baskı takımı veya makarası ile perdahlama. Parlatmak. Baskı makarası ile perdahlama.

Atomising : Püskürtmek. Atom bombası atmak. Atomlara ayırmak. Atomize etme.

Aggregation : Hücrelerin yuvarlaklaşması ve üzüm salkımı biçiminde bir araya toplanması. birleştirme, toplayıp yığma, kümelenme, kan pulcuklarının kümelenmesi gibi. Birleştirme. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sosyete teşkil etmeyen bir türün bireylerinin bir yerde toplanması. Küme. Toplama. Agregasyon. Bir araya toplanma. Yığışma. Toplanma.

 

Crumbling : Ufalanan. Kırıntılaştırma. Pelet yemin özel makinelerden geçirilip küçültülerek kırıntı yem durumuna getirilme işlemi, kırıntılaştırma. Ufalanır. Granül durumuna getirme. Dağılan. Parçalanır.

Blasting : Patlatma. Patlatma yapan kimsenin işi. Dinamitleme. İnfilak. Havaya uçma. Küfretme. Püskürtme yapan kimsenin işi. Patlama. Patlayıcı.

Pulverization : Pulverizasyon. Tozlaştırılma. Un ufak etme. Serpmek. Haşat etme. Toz haline getirme. Püskürtmek. Tozlaştırma.

Shredding : Kırpıntılama. Küçük parçalara kıyılma işlemi. Dilme. Yırtarak küçük parçalara ayırma eylemi. Doğrama. Kırpma makinası ile belgeleri yoketme eylemi.

Crumblings : Ufalanan. Dağılan. Ufalanır. Parçalanır.

Crushing : Mahvedici. Kırıcı. Sıkışma. Eziş. Kırılma. Kırma (işlem). Ezici.

Mathematical operation : Matematiksel işlem. Matematik işlemi.

Comminution synonyms : colour scheme, injection, atomisation, mash, blastings, disintegrations, hodgepodges, mashes, assemblage, jetting, mushed, collection, grindings, amalgam, fragmentation, haplotype, friability, breaking, mathematical process, pulveris ation, hodgepodge, operation, granulating, repelling, mushes, atomization, pulverisation, atomizing, mashing, mushing, eructing, breakings, slaking.

 

Comminution zıt anlamlı kelimeler, Comminution kelime anlamı

Disunion : İhtilaf. Bölünme. Nifak. Ayrılma. İkilik. Anlaşmazlık. Uyuşmazlık.

Nonalignment : Bir dünya gücüyle müttefik olmama durumu. Bloksusluk. Bağlantısızlık.

Comminution ingilizce tanımı, definition of Comminution

Comminution kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being comminuted. Pulverization. The act of reducing to a fine powder or to small particles.