Commonest türkçesi Commonest nedir

 • Olağan.
 • Ortak.
 • Yaygın.
 • Adi.
 • Kaba saba.
 • Halka açık alan.
 • Kaba.
 • Bayağı.
 • Alışılmış.
 • Alışılagelmiş.
 • Meydan.
 • Bilinen.
 • Park.
 • Genel.
 • Sıradan.
 • Müşterek.
 • Alelade.
 • Halka açık yer.

Commonest ingilizcede ne demek, Commonest nerede nasıl kullanılır?

Commoner : Halktan olan kimse. Halk tabakasından olan kimse. Genel otlağı kullanma hakkı olan kimse. Sıradan kişi. Avam. Sıradan insan veya kişi. Halk tabakasından kimse. Sıradan kimse. Alelade insan.

Commoners : Halk tabakasından kimse. Avam. Alelade insan. Halktan olan kimse. Genel otlağı kullanma hakkı olan kimse. Sıradan kişi. Sıradan insan veya kişi. Halk tabakasından olan kimse. Sıradan kimse.

Common accord : Ortak mutabakat. Ortak rıza. Müşterek mutabakat.

Common action : Ortak eylem. Ortak hareket. Müşterek faaliyet. Ortak işlem.

Common adder : Bayağı engerek.

Common bistort : Kurtpençesi. Yılan kökü.

Common area : Müşterek olarak sahip olunan mülkiyet. Common field. Ortak alan.

Common bandicoot : Keseli memeliler (marsupialia) takımının, keseli porsukgiller (peramelidae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, eti yenen, tazmanya ve avustralya'da toprak altında yaşayan bir tür. Bandikut.

Common bile duct : Koledok kanalı. Ana safra yolu. Müşterek safra kanalı.

Common base amplifier : Ortak bazlı kuvvetlendirici.

 

İngilizce Commonest Türkçe anlamı, Commonest eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Commonest ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

By default : Fabrika ayarı olarak. Hükmen. Gıyaben. Varsayılan. Aksi istenmediği takdirde.

Habitual : Adet haline gelmiş. Daimi. Gedikli. Bağımlı. Müzmin. Sürekli. Adet. Her zamanki.

Goops : Hödük. Ateşleme maddesi. Görgüsüz. Yapışkan (kişi). Yapışkan madde.

Bear like : Ayıya benzeyen. Ayı gibi. Ayımsı. Büyük ve hırçın. Aksi. Kavgacı.

Esplanades : Gezi. Düzlük. Kordon. Gezinti yeri. Bina önü gezi meydanı. Geziyolu. Kıyıda gezinti yeri.

Point : Doğrultmak. Tenis, bilgisayar, masa tenisi alanlarında kullanılır. Sivrilmek. Ferma yapmak (av köpeği). İşaret etmek. Puan. Çıkmak (çıban vb). Göstermek. Noktalamak. Tevcih etmek.

Conventional : Geleneksel. Uzlaşımsal. Konvensiyonel. Saymaca. Konvansiyonel. Beylik. Törel. Atomik olmayan.

Abstract : Soyut. Özet. Ayırmak. Özetlemek. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Almak. Kafasını meşgul etmek. Soyutlamak. Belirsiz.

Chintzier : Kreton. Kötü.

Backs : Çimenlik.

Commonest synonyms : be all and end all, plot element, everyday, hack, abject, blah, bander, chintzy, parking, comprehensives, barbarian, bearish, agora, casual, conjunct, broad, no great shakes, common, usuals, communistic, endemic, division, cooperative, campiest, homely, cliched, given, expansive, frequents, commonly, fleeter, copybook, common as dirt.

 

Commonest zıt anlamlı kelimeler, Commonest kelime anlamı

Software : İletişim araçlarıyla oluşturulan bilgilerin, izlencelerin tümü. bir sinemanın bir gösterimindeki filmlerden oluşan, belirli bir süre sonunda yerini başka filmlere bırakan gösterisi. belirli tarihlerde ve gösterimlerde hangi filmlerin yer alacağını, bu filmlerle ilgili kısa bilgileri veren yazı. tv. belirli bir televizyon yayacının bir gün içinde değişik bölümlerden oluşan yayınlarının tümü. bu yayın içinde kendi başına bir bütün oluşturan bölümlerden her biri. bu bölümlerin sıralanış ve saatlerini gösteren, bunlarla ilgili kısa bilgiler veren yazı. Program. Bilgisayar, bilişim, ekonomi, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bilgisayar yazılımı. Yazılım programı. Bilgisayar programı. Bilgisayarlı yazılım sistemi. Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar izlencelerinin, yordamların, kuralların ve gerektiğinde belgelemenin tümü. İzlence. Yazılım.

Clergyman : Vaiz. Rahip. Papaz.