Commonweal türkçesi Commonweal nedir

Commonweal ingilizcede ne demek, Commonweal nerede nasıl kullanılır?

Commonweals : Kamu yararı. Devlet. Amme menfaati. Ulus.

Commonwealth : Eyalet. Kamu yararı. İngiliz imparatorluğu. Ulus. Komonvelt. Devlet. Bağımsız devlet veya topluluk. Cumhuriyet. İngiliz uluslar topluluğu.

Commonwealth of independent states : Eski sovyetler birliği üyesi bazı uluslar arasında oluşturulan topluluk. Bağımsız devletler topluluğu. Eski sovyetler birliği ülkeleri. Birleşik devletler topluluğu. Bağımsız devletler federasyonu. Cıs.

Commonwealths : Eyalet. Devlet. Komonvelt. Bağımsız devlet veya topluluk. İngiliz milletler topluluğu. Cumhuriyet. İngiliz uluslar topluluğu. İngiliz imparatorluğu. Ulus. Milletler topluluğu.

British commonwealth : İngiliz milletler topluluğu. Britanya uluslar topluluğu.

United arab commonwealth : Suriye ve mısır arasındaki eski birlik. Birleşmiş arap milletler topluluğu.

The great britain commonwealth : İngiliz uluslar topluluğu. İngiltere ile eski sömürgeleri arasında oluşturulan iktisadi, mali, siyasi ve kültürel birlik.

Common ash : Dişbudak. Dişbudak ağacı. Zeytingiller (oleaceae) familyasından 40 m kadar yükselebilen bir ağaç türü.

Common area : Common field. Ortak alan. Müşterek olarak sahip olunan mülkiyet.

 

Common as dirt : Sıradan. Bayağı. Adi. Çok adi. Paçoz. Görgüsüz.

İngilizce Commonweal Türkçe anlamı, Commonweal eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Commonweal ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commonwealth : Bağımsız devlet veya topluluk. Komonvelt. Cumhuriyet. Eyalet. İngiliz imparatorluğu. İngiliz milletler topluluğu. İngiliz uluslar topluluğu.

Polities : Devletin yönetim şekli. Hükümet. İdare şekli. Politika. Hükümet biçimi. Hükümet şekli. Yönetim. Yönetim biçimi. Kurumsal yapı.

Realm : Saha. Alan. Alem. Memleket. Krallık. Ülke. Diyar. Dünya.

General interest : Umumi menfaat. Hukuk, iktisat alanlarında kullanılır. Kamu çıkarı. Kamunun ilgisi, güveni ve yararına ilişkin olan ya da olacağı düşünülen her şey. Kamu menfaati.

Good : Dolu dolu. Çok. Menfaat. Sağlığa yararlı. Çıkar. Uslu. Sağlamlaştırmak. İyilik. Doğruluk. Emin.

Political : Hükümet. Politik. Siyasi. Hükümete ait. Devlete ait. Siyasal. Politikayla ilgilenen.

Government : Toplum bireylerinin iç ve dış güvencelerini ve birbirleriyle ilişkilerini sağladığı gibi onların her tür gereksinmelerini karşılayan bir ya da birkaç kişiden oluşan yasal ya da geleneksel yönetici güç. bk. halk katmanı, büyücü. Hükümet. Siyasal bilgiler. Hüküm. Siyaset bilimi. İdare. Yönetim biçimi. Rejim. İdare etme.

 

The community : Ahali. Halk. Toplum.

The public weal : Toplumun iyiliği. Toplum refahı.

Nation : Vatan. Ulus devlet. Millet. Ülke. Belli bir sınır içinde yaşayan ve halk kültürüyle seçkin kültürünü yaratan insanların oluşturduğu siyasal toplum, bk. halk kültürü, seçkin kültürü, ulusal kültür. Derebeylik düzeninin yıkılışı ve anamalcı düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam, dil, ruhsal yapı ve ekinsel.özellikler yönünden ortaklaşalık gösteren en geniş insan topluluğu biçimi. Budun. Halk. Kavim.

Commonweal synonyms : public welfare, public utility, reich, body politic, peoples, nations, commonwealths, people, polity, corporatism, public use, peopling, the nation, official, commonweals, public interest, public purpose, common good, country, governmental, nationality, governments, public weal, state.

Commonweal ingilizce tanımı, definition of Commonweal

Commonweal kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Commonwealth.