Companionate ingilizcede ne demek, Companionate nerede nasıl kullanılır?

Companionate marriage : Anlaşarak evlilik. Anlaşma evliliği.

 

Companionability : Sokulganlık.

Companionable : Sıcakkanlı. Sokulgan. Cana yakın. Candan. Arkadaş canlısı. Samimi. Munis. İlgili. Girişken. Yalpak.

Companionableness : Sokulganlık.

Companionably : Cana yakın bir şekilde. Dostça. Sosyal bir şekilde. Girişken bir biçimde. Samimi olarak.

Boon companion : Yakın arkadaş. Eğlence arkadaşı.

Companion hatch : Kaporta ağzı (gemi). Kamara kapı ağzı. Gemi kaporta ağzı.

Uncompanionable : Sokulgan olmayan. Mesafeli. Soğuk.

Companion cells : Arkadaş hücreleri. Arkadaş hücreler. Kapalı tohumlu bitkilerde, odun borusu hücrelerinin yanında bulunan özelleşmiş parankima hücreleri.

Companion form of a matrix : Bush matrisi.

İngilizce Companionate Türkçe anlamı, Companionate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Companionate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Amicus : Barışçıl (latince). Dostça.

Collective : Kolektif şirket. Kolektif. Topluluk adı. Genel. Ortak. Toplu. Ortaklaşma. Ortaklaşa. Ortak girişim.

Friendlily : İçten bir şekilde. Yardımsever bir biçimde.

Friendlier : Cana yakın. Sıcak. Yardımsever. Sokulgan. Dostça. Arkadaş canlısı. Daha dostça. Samimi.

Conjointly : Birleşik olarak. Müştereken. Müteselsilen.

Chummily : Dostça bir şekilde. Teklifsizce. Neşeyle. Candan. Samimi bir şekilde. Candan bir şekilde.

Cooperative : İşbirliği yapan. Yardımsever. İşbirliği yapmak isteyen. Kooperatif. Ortak. Ortaklarının belirli iktisadi çıkarlarını korumak, özellikle meslek veya geçimlerine ilişkin gereksinimlerini işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet yoluyla karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli tüzel kişiliğe sahip şirket. İşbirliği. Elbirliğiyle yapılan. Yardımcı.

Comradely : Dostça.

Communal : Halkın malı olan. Umumi. Komünal. Toplumsal. Umumun malı olan. Ortaklaşa kullanılan. Halka ait. Halk. Toplumla ilgili.

Collaborative : Ortak çalışmaya dayalı. Birleşik. Yardımcı. Ortaklaşa. İşbirlikçi.

Companionate synonyms : combined, forthcoming, kindly, in a friendly manner, collectives, friendlies, consociate, amicable, expansive, conjuncts, friendly, communis, conjunct, in friendship, commutual, commonest, aggregative, in a friendly way, friendliest, common.

Companionate zıt anlamlı kelimeler, Companionate kelime anlamı

Unfriendly : Soğuk. Dostça olmayan. Hasmane. Frigo. Nahoş. Sokulgan olmayan. Düşmanca. Samimiyetsiz.

Companionate ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Companionate kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Companionate ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Companionate anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Companionate ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...