• Şirketi.
 • Topluluk.
 • Firma.
 • Birlik.
 • Bölük.
 • Dost.
 • Eşlik.
 • İktisat, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır.
 • Toplantı.
 • Arkadaşlık.
 • İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek oluşturdukları ve kişilerden bağımsız olarak tüzel kişiliğe sahip olan ortak girişim.
 • Grup.
 • Ortaklık.
 • Şirket.
 • Arkadaşlar.
 • Arkadaş.
 • Misafir.
 • Türküm.
 • Arkadaş çevresi.
 • Belli sayıda oyuncu, tasarımcı, uygulayımcı ve uzmandan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu.
 • Tayfa.
 

Company ile ilgili cümleler

English: After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
Turkish: Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

English: Adopting the new policy was the best thing this company ever did.
Turkish: Yeni ilkeyi benimsemek, bu şirketin tüm zamanlarda yaptığı en iyi şeydi.

English: A small company employs 50 people.
Turkish: Küçük bir şirket 50 kişi çalıştırmaktadır.

English: A Chinese company has bought one of the most famous hotels in New York.
Turkish: Bir Çin şirketi New York'taki en ünlü otellerden birini satın aldı.

English: Ali began to work for our company three years ago.
Turkish: Ali üç yıl önce bizim şirket için çalışmaya başladı.

Company ingilizcede ne demek, Company nerede nasıl kullanılır?

Company address : Şirket adresi.

Company capital : Şirket sermayesi. Ortakların şirkete koydukları veya ödemeyi taahhüt ettikleri para ve mal. Şirket kapitali.

Company car : Şirket arabası. Bir kimsenin çalıştığı şirket tarafından sağlanan otomobil.

Company commander : Bir bölükten sorumlu olan subay (iki veya daha fazla birlik takımından oluşan askeri birlik). Bölük komutanı.

Company director : Şirket yönetim kurulu üyesi.

Company meeting : Şirket toplantısı.

Company management : Bir şirketi çalıştıran ve yöneten kişiler veya kurul. Şirket idaresi. Şirketin idaresi. Şirket yönetimi.

Company officials : Şirket yetkilileri.

Company outing : Şirket gezisi.

Company law : Şirket yasası. Şirket yasaları. Şirket tüzüğü. Şirketler yasası. Bir şirketin kuralları. Şirketler hukuku.

İngilizce Company Türkçe anlamı, Company eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Company ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Collaboration : İşbirlikçilik. İşbirliktelik. Bir işi, bir öğretim çalışmasını ya da tasarlanan bir eğitim etkinliğini gerçekleştirmek için birlikte çaba gösterilmesi. Uyum. İş birliği. İşbirliği. Elbirliği. Birlikte çalışma.

Brotherhood : Efsanelerde, destanlarda ve masallarda kardeşler arasındaki yazgı birliğini ve bağını gösteren kavram, a. bk. kan kardeşliği. Biraderlik. Kardeşlik. İhvan. Uhuvvet. Camia. Beraberlik.

Oil company : Petrol şirketi.

Army : Ordu. Kara ordusu. Kalabalık. Asker.

Bubbies : Meme. Kadın göğsü (halk ağzı). Kardeş. Küçük bir erkek çocuğuna gayrıresmi hitap (argo terim). Göğüsler. Memeler.

Guest : Pansiyoner. Otel müşterisi. Konakçı ya da pansiyon müşterisi. Pansiyon müşterisi. Konuk. Asalak canlı. Davetli. Konuk sanatçı olarak rol almak.

Entourage : Önemli şahsın yanındakiler. Dolay. Beraberindekiler. Çevre. Etraf. Maiyet. Muhit. Kortej.

Stock company : Sermaye hisseleri olan şirket. Anonim şirket. Tiyatro grubu. Sermayesi hisselere bölünmüş şirket. Belirli sigorta poliçelerini satmakla görevli ticari işletme.

Crewing : Ekip. Personel. Kitle. Eleman. Çete. Sürü. Mürettebat. Set ekibi. Takım.

Squads : Manga. Ekip. Departman. Takım. Bölüm.

Company synonyms : drug company, takeover target, removal firm, printing company, think factory, removal company, bureau de change, printing business, pharma, battle group, broadcasting company, livery company, dot com, dot com company, food company, moving company, packaging company, pipeline company, film company, electronics company, car company, corporate investor, printing concern, steel company, army unit, ld., ltd., furniture company, auto company, packaging concern, public mover, outfit, alliance.

Company ingilizce tanımı, definition of Company

Company kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Fellowship. To accompany or go with. The state of being a companion or companions. To be companion to. Friendly intercourse. Society. The act of accompanying. Companionship. To associate.

Company ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Company kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Company ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Company anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Company ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...