Concentrate türkçesi Concentrate nedir

 • Bir yerde toplamak.
 • Derişmek.
 • Konsantre.
 • Derişik madde.
 • Özüt.
 • Gücü bir noktada toplamak.
 • Konsantre olmak.
 • Deriştirmek.
 • Yoğunlaştırmak.
 • Toplanmak.
 • Bir noktaya toplamak.
 • Azotsuz öz madde.
 • Konsantre madde.
 • Veterinerlik alanında kullanılır.
 • Tek noktada toplamak.
 • Yoğun madde.
 • Yoğunlaşmak.
 • Dikkati bir noktada toplamak.

Concentrate ile ilgili cümleler

English: Ali tried to concentrate on his work.
Turkish: Ali işine konsantre olmaya çalıştı.

English: He couldn't concentrate on the conversation.
Turkish: O, konuşmaya konsantre olamadı.

English: He tried to concentrate on the letter.
Turkish: Mektuba yoğunlaşmaya çalıştı.

English: For now, I'd like to concentrate on this.
Turkish: Şimdilik buna konsantre olmak istiyorum.

English: Ali couldn't concentrate on his work.
Turkish: Ali işine yoğunlaşamadı.

Concentrate ingilizcede ne demek, Concentrate nerede nasıl kullanılır?

Concentrate by boiling : Kaynatarak koyulaştırmak. Kaynatarak koyulaştırma.

Concentrate fish solution : Kurutulmuş balık eriyiği. Konsantre balık eriyiği.

Concentrate on : Bir konu üzerinde yoğunlaşmak. Konsantre olmak. Bir konu üzerinde odaklanmak. Yoğunlaşmak. Ağırlık vermek.

Alfalfa concentrate : Taze biçilmiş yoncanın sıkılarak alınan usaresinin pıhtılaştırma yoluyla yonca çözünürlerinden ayrıldıktan sonra yapay olarak kurutularak elde edilen ürün. Yonca konsantresi.

 

Bulk concentrate : Bileşik özüt.

Concentrated likelihood function : Yoğunlaştırılmış olabilirlik fonksiyonu.

Feed additive concentrate : Bir tam yem veya bir yem katkı maddesi tamamlayıcısı meydana getirmek için daha da seyreltilmesi öngörülen ve seyreltmeksizin tamamlayıcı olarak veya serbest tüketim için sunmaya uygun olmayan birden fazla katkı maddesini uygun miktarlarda içeren ve karma yeme katılabilmesi için seyreltilmesi zorunlu olan karmalar. Yem katkı konsantresi.

Protein concentrate : Karma yemlerin veya işletmede hazırlanan rasyonların protein oranlarını tamamlamak amacıyla, hayvansal veya bitkisel protein kaynaklarından hazırlanan, proteince zengin karışımlar. Protein konsantresi. Protein konsantreleri.

Concentrated acid : Derişik asit. Konsantre asit. Konsantre asit.

Concentrated fish solution : Balıkların buharla yağın alınması işleminden geçirilmesiyle geriye kalan sıvı kısımın suyu uçurulmasıyla elde edilen, yarı katı formda, ürünün tamamen kurutulmasıyla % 60 ham protein içeren kurutulmuş balık eriyiği elde edilen, protein ve b grubu vitaminler bakımından zengin ürün, kurutulmuş balık eriyiği. Konsantre balık eriyiği.

İngilizce Concentrate Türkçe anlamı, Concentrate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Concentrate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Agglomerate : Yanardağın püsküren özeğinden fırlatılmış ya da köşeli lav ve komşu tortul parçalarından bileşik, genel olarak koni üzerinde ya da yakınlarında bulunan çimentolanmış kayaç. Toplamak. Aglomera. Yığışma. Toplama. Toplanmış. Bir araya toplamak. Yığmak. Yığılmak.

 

Compacts : Sözleşme. Pudralık. Pudriyer. Sıkıştırmak. Sıkılaştırmak. Pekiştirmek. Anlaşma. Sözleşmek. Pudra kutusu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Compacting : Sıkılaştırmak. Sıkıştırma. Sıkıştırmak. Kompaksiyon. Sıkılama. Isıl işlemle cam yoğunluğunu artırma. Dosya sıkıştırılıyor. Sıkışma. Düzenleniyor.

Turn : Atlatmak. Ekşitmek. Vazgeçirmek. Döndürme. Bozulmak. Devirmek. Atma ya da atlamaya katılan yarışçının her dönedeki sınama sırası. Ters dönmek. Perende atmak. Saptırmak.

Center upon : Odaklanmak. Dikkati bir şey üzerine çekmek.

Recall : Dönmek. Uyandırmak (duygu). Bilgi erişimde, erişilen anlamlı belge sayısının derlemde bulunan toplam anlamlı belge sayısına oranı. Hatırlatmak. Anma. Geri çağırmak. Geri çağırma. Geri almak. Hatırlama. Azil.

Nitrogen free extract : Protein tabiatında olmayan nitrojenli madde. Yemlerin weende analiz yöntemlerine göre belirlenen kül, protein, yağ, selüloz ve rutubet yüzde oranlarının toplamının 100'den çıkarılmasıyla elde edilen ve çoğunlukla karbonhidratlardan (nişasta ve/veya şekerler) oluşan, fakat diğer birçok maddeleri de içine alabilen maddeler grubu, özüt, nöm.

Centralize : Merkezileşmek. Merkezleştirmek. Merkezileştirmek. Merkezileştirilmek. Merkeze bağlamak. Merkezde toplamak. Merkezleşmek. Merkeze bağlanmak.

Think : Anımsamak. Bellemek. Anmak. Tahmin etmek. Aklından geçirmek. Zannetmek. Tasavvur etmek. Düşünmek. Ummak. Aklına sığdırmak.

Concentrate synonyms : cerebrate, hear, centralise, concentrate on, a clay, pore over, densifies, encapsules, abdominal distention, accumulate, agglomerated, intensify, a c syndrom, centre, condense, poring, a crochordon, concentrates, zoom in, undiluted, centred, builds, centralizes, a c deformity, abattoir, centres, plunge, accumulates, hot up, encapsuled, build, abdomen, densify.

Concentrate zıt anlamlı kelimeler, Concentrate kelime anlamı

Decentralise : İdari yetkileri (merkezi otoriteye ait olan) yerel yönetimler arasında dağıtmak. Bağımsız yönetime geçmek. Yetki dağıtmak. Sorumluluğu dağıtmak. Ademi merkeziyet sistemi kurmak. Yerel merkezler arasında dağıtmak. Merkezden birkaç yere yetki dağıtmak. Merkezden yetki dağıtmak. (ayrıca decentralize).

Decentralize : Sorumluluğu dağıtmak. Ademi merkeziyet sistemi kurmak. Bağımsız yönetime geçmek. Merkezden yetki dağıtmak. Yerel merkezler arasında dağıtmak. Yetki dağıtmak. Merkezden birkaç yere yetki dağıtmak.

Expand : Büyütmek. Genleşmek. Şişirmek. Yaymak. Gelişmek. Açmak. Tevsi etmek. Dönüşmek. Şişmek.

Concentrate antonyms : deconcentrate.

Concentrate ingilizce tanımı, definition of Concentrate

Concentrate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To unite more closely. To bring to, or direct toward, a common center. To fix. To concentrate the attention. To gather into one body, mass, or force. As, population tends to concentrate in cities. To consolidate. As, to concentrate rays of light into a focus. To approach or meet in a common center.