Concern türkçesi Concern nedir

 • Sorun.
 • İlgi.
 • İlgilenmek.
 • İş.
 • İlgilendirmek.
 • Mesele.
 • İlişkisi olmak.
 • -i ilgilendirmek.
 • İlgili olmak.
 • Alakadar etmek.
 • Ait olmak.
 • Kaygılandırmak.
 • Karışmak.
 • Kaygı.
 • Firma.
 • Hakkında olmak.
 • Endişe uyandırmak.
 • Endişelendirmek.
 • Endişe.
 • Etkilemek.
 • Şirket.

Concern ile ilgili cümleler

English: It is no concern of our firm.
Turkish: Bu, firmamızı ilgilendirmiyor.

English: How does this concern you?
Turkish: Bu seni nasıl ilgilendiriyor?

English: How does this concern me?
Turkish: Bu beni nasıl ilgilendiriyor?

English: It really doesn't concern you.
Turkish: Bu gerçekten seni ilgilendirmiyor.

English: Don't interfere with matters that do not concern you!
Turkish: Seni ilgilendirmeyen konulara karışma!

 
 

Concern ingilizcede ne demek, Concern nerede nasıl kullanılır?

Concern about : İlgilenmek.

Concern oneself : Karışmak. Endişelenmek. İlgilenmek. Bakmak. Dert edinmek. Meşgul olmak.

Concern oneself with : İle ilgilenmek. Üzerine eğilmek. İle meşgul olmak. -ile meşgul olmak. -ile yakından ilgilenmek. Tüm ilgisini (bir şeye) yönlendirmek. -ile ilgilenmek. Yakından ilgilenmek.

Have a concern in : -e karşı ilgili olmak. - e karışmak.

Have no concern with : İlgisi olmamak. Hiç ilgisi olmamak. Karışmamak. Alakası olmamak.

Of public concern : Tüm halkı etkileyen. Tüm halkı ilgilendiren. Halk için önemli olan.

Main concern : Asıl sorun veya problem.

That is no concern of mine : Beni ilgilendirmez.

Going concern : Karlı işyeri. Kar eden ticari kuruluş. Süreklilik. Kar eden işletme. İşletmenin sürekliliği varsayımı. İşletmenin sürekliliği prensibi. Faaliyetini sürdürmekte olan işletme. Başarılı işletme. İyi durumda bulunan ticari girişim. Devam eden iş.

The going concern assumption : Devam eden ilgi kabulü. Bir şirketin görünür gelecekte faaliyetlerine devam edeceğinin farzedilmesi (muhasebe).

İngilizce Concern Türkçe anlamı, Concern eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Concern ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Corporations : Dernek. Tüzel kişi. Şiş göbek. Belediye yetkilileri. Şirketler. Kurum.

Mattered : Önem taşımak. Önemli olmak. Önemi olmak. Madde. Farketmek. Fark etmek. İltihaplanmak. Konu. Cisim.

Interest : Eğitim, iktisat, ekonomi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Bireylerin, toplumsal kümelerin ve tarihsel toplulukların özdeksel ve tinsel gereksinmelerini karşılayacağına inandıkları kişi ya da şeylerle ilişkisi; bireylerin, bu gereksinmelerini yansıtan amaçlı düşünce ve eylem yönelimleri. Ödünç verdiği paradan ötürü alacaklının borçludan sağlayacağı gelir. Ürem. Menfaat. İkna etmek. Dikkatini çekmek. İstek uyandırmak. Merakını uyandırmak.

Funeral : Cenaze alayı. Cenaze merasimi. Defin. Cenaze. Problem. Cenaze töreni. Gömme. Cenaze törenine ait.

Appertains : Alakadar olmak. Bağlı olmak.

Catch up : Bilgilendirmek. Donatmak. Büyülemek. Yetişmek. Yakala. Kapıp kaçmak. Seviyesine ulaşmak. Aynı düzeye getirmek. Yakalamak.

Firm : Üretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Sağlam. Sabit. Kararlı. Dayanıklı. Kesin. Metin. Donmak (jöle pelte çikolata vb). Sert.

Assignment : Ödev. Tayin. Ev ödevi. Aktarma. Havale senedi. Belirleme. Tahsis etme. Bir bulguyu ya da markayı karşılıkla ya da karşılıksız olarak başkasına verme. Atama.

Company name : Şirketin ünvanı. Şirket veya kurumun name tanımlandığı isim. Firma adı. Şirket ismi. Bir şirketin adı. Kuruluş adı. Şirket adı. İşletme adı.

Frets : Yıpratmak. Eskitmek. Rahatsız etmek. Endişelenmek. Çalkalanmak. Kızmak. Kendi kendini yemek. Aşındırmak. Üzmek. Kemirmek.

Concern synonyms : worldly concern, earthly concern, personal matters, have to doe with, revolve about, personal business, matter to, barge, preoccupying, butt in, allude, commerce, center, apprehensiveness, connection, affinities, be mixed up, enterprise, carry weight, mattering, advertency, fret, admix, be confused, affaire, concerns, matter, hangup, barged, pertaining, distress, amalgamated, bad business.

Concern zıt anlamlı kelimeler, Concern kelime anlamı

Unconcern : Kayıtsızlık. Aldırmazlık. Kaygısızlık. Alakasızlık. Duygusuzluk. Umursamazlık. Nemelazımcılık. İlgisizlik. Lakayıtlık. Telaşsızlık.

Altruism : Özgecilik. Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak tutum ve görüşü. her kişinin asıl yükümlülüğünün, kendisini başkalarına, topluma adamak olduğu düşüncesine dayanan ve a. comte ile spencer'in temelini attıkları ahlak görüşü. Azami sosyal fedakarlık. Özünden önce başkalarını düşünme. Başkalarını düşünme. Diğerkamlık. Diğergamlık. İsar. Altrüizm. Esirgemezlik.

Concern ingilizce tanımı, definition of Concern

Concern kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To be of importance to. Affair. That which relates or belongs to one. Business. To have reference to or connection with. To affect the interest of. To relate or belong to. To be of importance.