Confer with türkçesi Confer with nedir

Confer with ingilizcede ne demek, Confer with nerede nasıl kullanılır?

Confer : Müzakere etmek. Görüşmek. Müzakere yapmak. Bahşetmek. Sunmak. (onur veya ödül) vermek. Danışmak. Bir ünvanı tevcih etmek. Ödül ile onurlandırmak. Vermek.

With : İle ilgili. İle. Beraber. Sayesinde. Li. Beraberinde. -lı. İle beraber. Canlı. Nedeniyle.

Confer on : Vermek. Unvan vermek. Fikrini almak. Görüşünü almak. Akademik derece vermek. Görüşmek.

Confer powers : Yetkiler vermek.

Confer privately : Çok yakından konuşmak ve danışmak. Özel olarak görüşmek. Özel olarak konuşmak.

Conferee : Konferans katılımcısı. Ödül alan kimse. Toplantıya katılan kimse. Konferansa katılan kimse.

İngilizce Confer with Türkçe anlamı, Confer with eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Confer with ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Approach : Yaklaşım sergilemek. Yaklaşım. Çok benzemek. Ulaşmak. Toplumbilim yönteminde toplumsal yapının biçimlenişi ve öğeler arasındaki ilişkilere bakış biçimleriyle birbirinden ayrılan ana doğrultulardan her biri. Gelişme koşusu. Yaklaşma. Başvurmak. Girişmek. Yaklaşmak.

 

Confer on : Unvan vermek. Vermek. Fikrini almak. Akademik derece vermek. Görüşünü almak.

Consult : Dikkate almak. Bakmak. Akıl danışmak. Başvurmak. Düşünmek. Danışmanlık etmek. Danışmanlık yapmak. Sormak. Danışmanlık vermek.

Consulted : Düşünmek. Başvurmak. Dikkate almak. Bakmak.

Confers : Bahşetmek. Vermek. (onur veya ödül) vermek. Ödül ile onurlandırmak. Müzakere yapmak. Sunmak. Bir ünvanı tevcih etmek. Konuşma yapmak.

Canvasses : Branda bezi. Gözden geçirmek. Tente. Keten bezi. Kamuoyu yoklaması yapmak. Yelken bezi. Tartışmak. Kanava. Tuval.

Advise with : Akıl sormak.

Arguing : Tartışma. Savunmak. Birbirine aykırı düşünce, görüş ve tutumların karşılıklı savunulması. İkna etmek. İddia etmek. Belli etmek. Tartışmak. Göstergesi olmak.

Advise : Tavsiye etmek. Bildirmek. Fikir vermek. Nasihat etmek. Bilgilendirmek. Tavsiyede bulunmak. Akıl vermek. Uyarmak. Haber vermek.

Treat with : İle görüşmek. Görüşme yapmak.

Confer with synonyms : debate, discuss, canvass, argue, hash over, approached, advises, debates, approaches, argued, canvassed, moot, discusses, consults, confer, debated, deliberate, deliberated, debating, conferred, argues.