Configuration türkçesi Configuration nedir

 • Kurulum.
 • Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Doku.
 • Görünüm.
 • Atomların uzaydaki dizilişleri, düzenlenmeleri.
 • Suret.
 • Biçimleşme.
 • Bir kimyasal bileşiğin atom, yükün ya da moleküllerinin uzayda birbirlerine göre düzenlenmiş durumu.
 • Yapı.
 • Durum.
 • Düzenleniş.
 • Kurgu.
 • Gruplaşma.
 • Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim.
 • Konum.
 • Şekil.
 • Biçim.
 • Konbiçim.
 • Düzenleme.
 • Konfigürasyon.
 • Gezegenlerin konumu.
 • Bk. dizge görünümü.
 • Yıldız kümesi.

Configuration ile ilgili cümleler

English: You can adjust game configuration options when starting the game for the first time.
Turkish: Oyunu ilk kez başlattığınızda oyun yapılandırma seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz.

English: You can adjust game configuration options when starting the game for the first time
Turkish: Oyuna ilk kez başlarken oyunu yapılandırma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Configuration ingilizcede ne demek, Configuration nerede nasıl kullanılır?

Configuration block : Görünüm öbeği. Kurulum bloğu.

Configuration control : Konfigürasyon kontrolü.

Configuration control engineering system : Konfigürasyon kontrol mühendisliği sistemi.

Configuration error : Yapılandırma hatası.

Configuration interaction : Konfigürasyon etkileşimi. Öğecik, özdecik durularına eksicikler kaçınımını katmak için, birkaç yörüngeç konbiçiminin doğrusal bileşkesini alıp, erke dizeyinin köşegenleştirilmesiyle çok eksicikli dizge işlevini bulma yöntemi. Konbiçim etkileşimi. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Konfigurasyon etkileşimi.

 

Configuration settings : Yapılandırma ayarları.

Certificate server configuration wizard : Sertifika sunucusu yapılandırma sihirbazı.

Configuration setup : Yapılandırma kurulumu.

Configuration type : Yapılandırma türü.

Configuration table : Düzenleşim çizelgesi. Kurulum tablosu. Görünüm çizelgesi.

İngilizce Configuration Türkçe anlamı, Configuration eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Configuration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Angularity : Açılılık. Açısallık. Köşelilik. Açılı olma. Sevimsizlik. Köşeli olma. Aşırı zayıflık.

Position : Görüş. Mevki. Hal. Bir dizgide, bir damganın oturabildiği ve bir sıra sayısınca tanıtılabilen her bir yer. Memuriyet. Yerleştirmek. Fikir. Vücudun, herhangi bir bölümü üzerinde, alıştırma için aldığı biçim. Vaziyet.

Crookedness : Çarpıklık. Eğrilik.

Architecture : İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak için uzamlar düzenleme sanatı ve bununla ilgili bilim dalı. Yapıtasarcılık. Yapıcılık. Mimarlık. Konutlarla ilgili tüm sorunları ve konuları içeren bilim ve sanat dalı. Mimari. Mimari yapı. İnşaat.

Gray matter : Zeka. Akıl. Beyin. Beynin merkezindeki gri yapı. Kafa veya beyin. Boz madde. Gri madde.

 

Fibre : Fiber. Tel. Elyaf. Lif. Sinir. Karakter. Teltik. Kişilik. Karakter sağlamlığı.

Stratification : Tortulların bileşim, tane büyüklüğü, fiziksel nitelikleri bakımından birbirlerinden ayrımlı yataklar halinde üst üste sıralanması. Tabakalaşma. Bir ana kütleyi tabakalara bölme. Kat kat olma. Tabakalara ayrılma. Tabakalarıma. Toplumsal sınıf düzeni. Tabakalanma. Kademelendirme.

Arriving : Yakında olacak olan. Geliş. Vasıl. Gelme. Ulaşan. Gelen. Giriş. Ulaşma.

Build : Bina etmek. Yapmak. Kurmak. Örmek. Kümelenmek. Bel bağlamak. Oluşturmak. İnşa etmek. Beden yapısı. Gelişmek.

Configuration synonyms : spatial property, unitisation, spatiality, configurations, conditions, fantasies, contours, bathos, montage, textus, complexions, chemistry, network topology, fiber, lays, effigy, montages, installation, duplications, appearance, dittos, tissue, condition, crooked, bluntness, copy, bloods, adjustment, beings, constellations, dittoes, conjuncture, dittoed.

Configuration zıt anlamlı kelimeler, Configuration kelime anlamı

Crooked : Hilekar. Eğri büğrü. Namussuz. Dolandırıcı. Çarpık. Kargacık burgacık. Sahtekar. Yamuk. Çökmüş. Eğri.

Straight : Düz çizgi. Kent. Düzgün. Dosdoğru. Doğru. Doğruca. Düz. Düzlük. Yarış çizgisi. Düz hat.

Sharpness : Netlik. Bir ölçümün, ötekilerden açıkça ayrılabilir olması ya da ölçtüğü sürekliliğin konumları arasında belirgin ayrımlar gözetebilme özelliği. Seçiklik. Keskinlik. Akıllılık. Açıkgözlük. Sertlik. Şiddet. Zekilik. Açıkgözlülük.

Configuration antonyms : angularity, straightness, roundness, dullness, crookedness.

Configuration ingilizce tanımı, definition of Configuration

Configuration kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Figure. Form, as depending on the relative disposition of the parts of a thing. Shape.