Configuration control türkçesi Configuration control nedir

  • Konfigürasyon kontrolü.

Configuration control ingilizcede ne demek, Configuration control nerede nasıl kullanılır?

Configuration : Bk. dizge görünümü. Biçim. Durum. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kurulum. Bir kimyasal bileşiğin atom, yükün ya da moleküllerinin uzayda birbirlerine göre düzenlenmiş durumu. Şekil. Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim. Düzenleme. Yapı.

Control : Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, gümrük, iktisat alanlarında kullanılır. Denetlemek. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. Kumada etmek. Denet. Denetim. Kontrol etmek. İpli kuklaların iplerinin bağlandığı ve kuklacının denetimi sağladığı artı simgesi biçimindeki çatal. Kontrolü sağlamak. Değişkenlerin belli değerler arasında kalmasını sağlama işlemi.

Configuration control engineering system : Konfigürasyon kontrol mühendisliği sistemi.

Configuration block : Görünüm öbeği. Kurulum bloğu.

Configuration error : Yapılandırma hatası.

Configuration interaction : Konfigürasyon etkileşimi. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Konfigurasyon etkileşimi. Öğecik, özdecik durularına eksicikler kaçınımını katmak için, birkaç yörüngeç konbiçiminin doğrusal bileşkesini alıp, erke dizeyinin köşegenleştirilmesiyle çok eksicikli dizge işlevini bulma yöntemi. Konbiçim etkileşimi.