Configurational türkçesi Configurational nedir

  • Konbiçimsel.
  • Konfigürasyonel.
  • Parçaların düzenlenmesi ile ilgili.

Configurational ingilizcede ne demek, Configurational nerede nasıl kullanılır?

Configurational integral : Sayıtım düzeneğinde dağı, yığa gibi nicelikleri veren, üleştirme işlevindeki bütün taneciklerin yalnız konsayıları üzerinden alınan tümlev. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Konbiçim tümlevi.

Configuration block : Görünüm öbeği. Kurulum bloğu.

Configuration control : Konfigürasyon kontrolü.

Configuration control engineering system : Konfigürasyon kontrol mühendisliği sistemi.

Configuration error : Yapılandırma hatası.

Configuration wizard : Yapılandırma sihirbazı.

Configuration management : Kurulum yönetimi. Konfigürasyon yönetimi. Düzenleşim yönetimi.

Configuration settings : Yapılandırma ayarları.

Configuration table : Düzenleşim çizelgesi. Kurulum tablosu. Görünüm çizelgesi.

Configuration interaction : Konfigurasyon etkileşimi. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Öğecik, özdecik durularına eksicikler kaçınımını katmak için, birkaç yörüngeç konbiçiminin doğrusal bileşkesini alıp, erke dizeyinin köşegenleştirilmesiyle çok eksicikli dizge işlevini bulma yöntemi. Konbiçim etkileşimi. Konfigürasyon etkileşimi.