Configurations türkçesi Configurations nedir

Configurations ingilizcede ne demek, Configurations nerede nasıl kullanılır?

Reconfigurations : Yeniden ayarlama. Yeniden derleme. Yeniden görünümleme. Yeniden düzenleşim. Yeniden yapılandırma.

Configuration block : Kurulum bloğu. Görünüm öbeği.

Configuration control : Konfigürasyon kontrolü.

Configuration control engineering system : Konfigürasyon kontrol mühendisliği sistemi.

Configuration error : Yapılandırma hatası.

Configuration settings : Yapılandırma ayarları.

Configuration wizard : Yapılandırma sihirbazı.

Configuration table : Kurulum tablosu. Düzenleşim çizelgesi. Görünüm çizelgesi.

Configuration state : Konfigürasyon durumu. Görünüm durumu.

Automatic configuration set : Otomatik yapılandırma kümesi. Özdevinimli yapılandırma kümesi.

İngilizce Configurations Türkçe anlamı, Configurations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Configurations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Location of : Konumu. Parçaların yerleri.

Redundancy : Gereksiz çokluk. Gereksizlik. Bir verinin doğruluğunun korunup korunmadığını sınama olanağı veren, gereksiz olmakla birlikte veriyle tümleşmiş biçimde kullanılmak üzere eklenmiş veri öğesi. bk. eşlik ikili, sağlama sayısı, eşlik damgası. Fazlalık. Çokluk. Laf kalabalığı. Boş laf etme. Yazıdaki tekrar oranı. Emek bolluğu. Gereksiz kelimeler kullanma.

 

Casts : Dökümcülük. Ton. Voli. Zoka. Az bir miktar. Fırlatma. Oyuncular. Tip. Atma. Olta iğnesi.

Angularity : Aşırı zayıflık. Köşeli olma. Köşelilik. Sevimsizlik. Açılılık. Açılı olma. Açısallık.

Stratification : Tabakalarıma. Bir ana kütleyi tabakalara bölme. Toplumsal sınıf düzeni. Tortulların bileşim, tane büyüklüğü, fiziksel nitelikleri bakımından birbirlerinden ayrımlı yataklar halinde üst üste sıralanması. Tabakalanma. Tabakalaşma. Kademelendirme. Tabakalara ayrılma. Katmanlaşma.

Topography : Topoğrafya. Yer yüzeyinin fiziksel biçimi. Yer betimi. Topografya. Yüzey betimi. Yerkabuğunun dış görünüşünü ve bu görünüşü sağlayan çeşitli yerbiçimlerini büyük ölçekli haritalarda gösterme yöntemlerini konu alan bilim dalı. Bölge anatomisi. Bir yer parçasının, engebelerini gösterecek biçimde kağıt üzerine çizilmesi işlemi. bu işi bilimsel yöntemlere göre yapan ve sonuçlarını, kentbilimcilerin, coğrafyacıların yararlanmasına sunan bilim dalı. Yerbetim.

Topology : Kantitatif olmayan geometri. İlinge. Topoloji. Bükülme veya halka gibi sürekli deformasyonlarla değişmeyen bir objenin özelliklerinin çalışılması. Geometride olduğu gibi, katı biçimlerin değil, esneyip sündürülen biçimlerin özelliklerini, değişmezlerini, kimyada da kesin bağ uzaklıklı, açık özdecik biçimleri yerine, yalnız hangi öğeciklerin hangilerine bağlı oldukları üzerinde duran temel matematiksel dal. Gerdirme kıvırma veya bükülme yoluyla değişmeden kalan geometrik konfigürasyonlarla ilgilenen matematik dalı (matematik). İlingepoloji. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. İlinge bilgisi.

 

Alignment : Sıralama. Hizalama. İşbirliği yapma. Ahlaki ve etik bakış açısı. Hizalanma. Sıra. Hiza. Sıraya koyma. Aynı hizaya getirme.

Exposal : Maruz olma. Bir grup insana sunma. Açma. Muhafazasız olma. Açığa çıkarma. Açığa vurma. Fesih. Yer. Teşhir. Koyma.

Convexness : Dışbükeylik.

Configurations synonyms : spatial property, spatiality, unitisation, eidos, narrowing, curve, convexity, crookedness, figure, straightness, star cluster, groupings, shape, plan, asterisms, grouping, geographical location, figuration, roundness, bunching, concavity, fashions, asterism, factionalism, look in, alignments, conformation, sharpness, condition, form, concaveness, faction, lay.

Configurations zıt anlamlı kelimeler, Configurations kelime anlamı

Crooked : Sahtekar. Bükülü. Eğri büğrü. Yalancı. Çarpık çurpuk. Dolandırıcı. Namussuz. Çarpık. Hilekar. Eğri.

Straight : Düz. Doğruca. Düzgün. Düz (çizgi). Eşcinsel olmayan kimse. Doğru. Düz çizgi. Uyuşturucu kullanmayan kimse. Kent. Dosdoğru.

Sharpness : Keskinlik. Netlik. Akıllılık. Şiddet. Seçiklik. Açıkgözlülük. Açıkgözlük. Zekilik. Sertlik. Bir ölçümün, ötekilerden açıkça ayrılabilir olması ya da ölçtüğü sürekliliğin konumları arasında belirgin ayrımlar gözetebilme özelliği.

Configurations antonyms : angularity, straightness, roundness, dullness, crookedness.