Confiscatory türkçesi Confiscatory nedir

Confiscatory ingilizcede ne demek, Confiscatory nerede nasıl kullanılır?

Confiscator : Yasal bir hakkı kaldıran kimse. Haciz koyan. Ele geçiren veya el koyan kimse. Haciz koyan kimse. Rehin amacıyla başkasına ait malı hapseden kimse.

Confiscators : Ele geçiren veya el koyan kimse. Haciz koyan. Yasal bir hakkı kaldıran kimse. Rehin amacıyla başkasına ait malı hapseden kimse. Haciz koyan kimse.

Confiscate : Ele geçirmek. Haczetmek. İstimlak etmek. El koymak. El koymak (mala). Haciz koymak. Müsadere etmek. Toplamak (yasaklanmış şeyi). Kanunen el koymak. Zaptetmek.

Confiscated : Haczedilmiş. Müsadere edilmiş. Elinden alınmış olan (mülkiyet, para, vs.). El konulan. Kanunen al konulan. Tahsis edilmiş.

Confiscates : İstimlak etmek. Kanunen el koymak. Toplamak (yasaklanmış şeyi). El koymak (mala). Zaptetmek. Müsadere etmek. El koymak. Kamulaştırmak. Haciz koymak. Haczetmek.

Confiscation : İstimlak. Haciz. El koyma. Mala el koyma. Hukuk, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Toplama (yasaklanmış şeyi). Zapt. Zorlaalım. Zorla alma. Mülkiyet konusu olan bir mal ya da hakkın devlet tarafından zorla alınması.

Confiscations : Müsadere. İstimlak. Haciz. Kamulaştırma.

Confiscating : Haczetmek. Kanunen el koymak. Kamulaştırmak. İstimlak etmek.

 

Confiscable : Haczi mümkün olan. Kanunen el konulabilir. Haczedilebilir. Ele geçirilebilir. Haczi mümkün.

İngilizce Confiscatory Türkçe anlamı, Confiscatory eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Confiscatory ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Substantiating : Doğrulamak. Neden göstermek. İspat edici. Kanıtlamak. Doğrulayan. Gerçekleştirmek. Doğrulanan.

Corroboratory : Tasdiksel. Doğrulayıcı. Onaylayan.

Relentless : Şefkatsiz. Amansız. Devamlı. Merhametsiz. Sonu gelmeyen. Aralıksız. Durmak bilmeyen (şey). İnsafsızlık.

Validatory : Geçerli kılan. Onaylayan. Doğrulayan. Bağlayıcı. Onaylayıcı. Doğrulayıcı. Yasal olarak bağlayıcı. Geçerli kılıcı.

Fell : Kesip devirmek. Yere sermek. Düşmek. Merhametsiz. Zalim. Yere yıkmak. Devirmek. Düşürmek. Kır.

Confirmative : Musaddik. Vesika. Kuvvetlendirici. Doğrulayıcı. Onaylayıcı.

Cruelest : Gaddar. Korkunç. Gaddarca. Hissiz. Zalim. En zalim. Zor. Merhametsiz.

Supportive : Yardımcı. Destek verici. Destekleyici.

Inequitable : Haksız. Adaletsiz.

Barbaric : Vahşi. Zalim. Kaba saba. Barbar. Medeniyetsiz. Uygarlaşmamış.

Confiscatory synonyms : substantiative, catawampus, ruthless, coldhearted, validating, unconscionable, truculent, cruel, extortionate, atrocious, cut throat, inexorable, iniquitous, confirming, crueler, inhumane, collateral, unconscientious, merciless, cold blooded, cruels, corroborative, cutthroats, as hard as nails, verificatory, verifying, cutthroat, heartless, bestial, bowelless, brutal.

Confiscatory zıt anlamlı kelimeler, Confiscatory kelime anlamı

Unsupportive : Desteksiz.

Confiscatory ingilizce tanımı, definition of Confiscatory

Confiscatory kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Effecting confiscation. Characterized by confiscations.