Contently türkçesi Contently nedir

  • Tatmin olmuş bir şekilde.
  • Memnun olarak.
  • Memnun bir şekilde.

Contently ingilizcede ne demek, Contently nerede nasıl kullanılır?

Content address storage : İçerik adresli bellek.

Content addressable memory : İlişkisel bellek. İçeriği adreslenebilir bellek.

Content addressed storage : İçerik adresli bellek.

Content analysis : Bir gıda ürününün besin değerini ayrıntılı olarak anlatan tablo. Kapsam çözümlemesi. Kapsam analizi. İçerik tahlili. Öğretim programında bulunan ders konularının belli ölçütlere göre eleştirmeli bir bakışla çözümlenmesi. Başta yığın iletişim araçları olmak üzere genel olarak yazılı ve sözlü belgelerin içeriğinin sayısal olarak incelenmesi. Yığın iletişiminde kaynaktan yayın araçları yoluyla aktarılan bilgi ya da iletinin taşıdığı anlamın çözümlenerek dizgeli bilgiye dönüştürülmesi. İçerik analizi. İçerik çözümlemesi. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır.

Content of question : Soru içeriği. Bir sorunun içerdiği bilgi istemi ya da dile getirdiği anlam yükü.

Content oneself : Azla yetinmek. İdare etmek. Yetinmek.

Content with : İle yetinen.

Be content with : Halinden memnun olmak.

Auto content wizard : Özdevinimli içerik sihirbazı.

Coal ash content meter : Kül içerikölçeri. Kömürün geriye saçtığı ışınımı ölçerek, kömürdeki kül düzeyini belirlemeye yarayan içerikölçer.

 

İngilizce Contently Türkçe anlamı, Contently eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Contently ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Info : Bilgi. Bilgi için. Haber.

Drivel : Salyası akmak. Saçma sapan konuşma. Saçma. Saçma sapan söz. Burnu akmak. Saçma sapan konuşmak. Sapıtmak. Saçmalık. Saçmalamak.

Counseling : Danışmanlık. Rehberlik. Danışma. Tavsiye edici. Öğüt verici.

Promotion : Promosyon. Tanıtım. Kurma. Sınıf geçme. Mevki. Piyonun vezir olması. Tümör promosyonu. Destek. Tanıtma. Terfi.

Disapproval : Reddetme. Uygun görmeme onaylamama. Kabul etmeme. Kınama. Uygun görmeme. İtiraz. Hoşnutsuzluk. Bir toplumsal kümede yaptırıma bağlanmış davranış ölçülerine aykırı düşen davranışlar karşısında kümece takınılan olumsuz yönde eleştirici ya da suçlayıcı tutum. Beğenmeme.

Guidance : Yol gösterme. Öğüt. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Rehberlik. İşaret. İdare. Bireyleri ilgi, anıklık ve yeteneklerine en uygun etkinliklere yöneltmek amacıyla uzmanlarca yapılan düzenli ve sürekli yardım. öğrencilerin bağımsız birer kişilik kazanmalarını amaç edinen düzenli ve sürekli yol gösterme etkinliği. Sevketme. İdare etme. Yönlendirme.

 

Acknowledgement : Senet. Alındığını bildirme. İkrar. Kabul. Teslim. Teşekkür. Onaylama. Tanıma. Alındılama. Alındı.

Commitment : Teslim etme. Kesin karar. Söz. Taahhüt. Havale. Suç işleme. Yüklenme. Bağlanma. Bağlantı.

Commendation : Tavsiye. Övünç. Takdir. Övme. Takdirname. Salık verme. Övgü. Resmi takdirname. Onurlandırma. Ödül.

Insertion : İlave. Araya sokma. Eklenti. Dna’da araya bir baz veya bir dna parçası girmesi şeklinde oluşan değişim. Ek. Derç. Ekleme. İlan. Sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir ilanın gazeteye bir kez konması.

Contently synonyms : nonsensicality, promotional material, witticism, offer, corker, body, reminder, topic, opinion, garbage, narration, story, memorial, publicity, petition, discourtesy, meaninglessness, information, interpolation, sensationalism, respects, communication, aside, signification, significance, contentedly, proposal, counsel, import, divagation, refusal, digression, nonsense.

Contently zıt anlamlı kelimeler, Contently kelime anlamı

Approval : Bir ölçekle ölçüye vurulan kişinin herhangi bir ölçek sınarında dile getirilen yargıyı olumlaması ya da ilgili görüşe katılması. Resmi izin. Onama. Onaylama. Tasvip. Onay. Uygun bulma.

Disapproval : Bir toplumsal kümede yaptırıma bağlanmış davranış ölçülerine aykırı düşen davranışlar karşısında kümece takınılan olumsuz yönde eleştirici ya da suçlayıcı tutum. Kınama. Doğru bulmama. Kabul etmeme. İtiraz. Beğenmeme. Hoşnutsuzluk. Uygun görmeme onaylamama. Uygun görmeme.

Discontent : Yetinmemek. Hoşnutsuzluk vermek. Tedirginlik. Sızıltı. Memnuniyetsizlik. Tatminsizlik. Üzücü şey. Dargınlık. Memnun olmayan. Hoşnutsuzluk.

Contently antonyms : dissatisfy.

Contently ingilizce tanımı, definition of Contently

Contently kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In a contented manner.