Conventional türkçesi Conventional nedir

 • Geleneksel.
 • Konvansiyonel.
 • Uzlaşımsal.
 • Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır.
 • Alışılagelmiş.
 • Saymaca.
 • Atomik olmayan.
 • Beylik.
 • Basmakalıp.
 • İtibari.
 • Törel.
 • Toplumun ya da toplumsal kümenin gelenek ve göreneklerine uyan. toplumdaki ya da kümedeki yaygın tutum ve davranış ölçülerine eleştirisiz bir uyarlığı anlatan (tutum ve davranış), bk. uymacılık. gerçekte öyle olmamasına karşın öyle sayılan.
 • Bilinen.
 • Konvensiyonel.

Conventional ile ilgili cümleler

English: He adopted an unconventional lifestyle.
Turkish: Alışılmadık bir yaşam biçimini benimsedi.

English: Why are conventional language classes so boring?
Turkish: Neden geleneksel dil dersleri bu kadar sıkıcı?

English: This problem can't be solved with conventional methods.
Turkish: Bu problem genel metotlarla çözülemez.

English: The women in this film are dressed in a very conventional way.
Turkish: Bu filmdeki kadınlar çok sıradan bir şekilde giyinmişler.

Conventional ingilizcede ne demek, Conventional nerede nasıl kullanılır?

Conventional armed forces in europe : Avrupa konvansiyonel kuvvetleri. Avrupa silahlı konvansiyonel kuvvetleri.

Conventional bombs : Nükleer başlıksız patlayıcı. Klasik bomba.

Conventional cartel : Kartel. Azel piyasasında, aynı malı üreten birbirine rakip iki veya daha fazla firmanın aralarındaki rekabeti önleyerek karlarını artırmak amacıyla ayrı ayrı hukuki varlıklarını koruyarak ne kadar mal üretileceğini, malın hangi birim fiyattan satılacağını ve elde edilecek karın nasıl paylaşılacağını belirleyerek oluşturdukları tekelci güç.

 

Conventional drive : Konvansiyonel tahrik.

Conventional equipment : Klasik ekipman. Klasik donatı.

Conventional generalized least squares : Cgls. Geleneksel genelleştirilmiş en küçük kareler.

Conventional system : Geleneksel sistem.

Conventional money : Karşılığı altın ya da gümüş olan para. madeni paraya çevrilebilen, karşılığı sınırlı para. zorunlu olarak kullanılan ve karşılığı olmayan kağıt para. Kağıt para.

Conventional memory : Dos'ta 640 kilobayta kadar olan bellek (bilgisayar). Standart bellek. Geleneksel bellek.

Conventional intonation : Düşünceleri ve duyguları, dilin gerektirdiği tümcelemeyi bozarak, uydurma bir biçimde söyleme alışkanlığı. Yapay söyleyiş.

İngilizce Conventional Türkçe anlamı, Conventional eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Conventional ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ethicals : Etiksel. Ahlaki. Ahlaklı. Etik. Ahlaksal. Ahlaka uygun. Aktöresel.

Banal : Bayağı. Banal. Sıradan. Adi.

Stereotypical : Klişe. Basma kalıp.

Trad : Tutucu. Eskiden kalma. (ingiliz ingilizcesi) geleneksel. Muhafazakar. Gelenekselleşmiş.

Repetitious : Gereksiz tekrarlar içeren. Defalarca tekrarlanmış. Tekrarlayıp duran. Tekrarlarla dolu. Hep kendini tekrar eden. Tekrarlayan.

Fictitious : Simgesel. Hayali. Kurmaca. Uydurma. Fiktif. Gerçek olmayan. Farazi. Uyduruk. İmgesel.

 

Folksy : Köy işi. Teklifsiz. Sokulgan. Samimi. Halk tipi.

Ethic : Ahlaklı. Ahlak. Ahlaka uygun. Reçete ile verilen. Ahlak jüyesi. Etik. Ahlak sistemi. Ahlaki.

Nonnuclear : Nükleer silahları olmayan. Nükleer olmayan.

Hackneyed : Sıradan. Günlük. Kaşarlanmış. Adi. Klişe. Eskimiş. Bayat.

Conventional synonyms : stuffy, groovier, corniest, orthodox, givens, traditional, stodgy, arbitrary, recognized, governmental, celebrated, stereotyped, usuals, routine, fictive, corny, formal, cliches, recognised, knowns, platitudinous, common, in the open, rated, trite, established, copybook, titulars, titular, chiefdom, commonplace, fiduciary, moral.

Conventional zıt anlamlı kelimeler, Conventional kelime anlamı

Informal : Teklifsiz. Gündelik. Resmi olmayan. Merasimsiz. Laubali. Gayri resmi. Formaliteye uygun olmayan. Enformel. Konuşma diline özgü. Gayriresmi.

Unconventionality : Kalenderlik. Teklifsizlik. Resmi olmama.

Unconventional : Göreneklere uymayan. Teklifsiz. Görenek dışı. Kalender. Rahat. Geleneklere uymayan. Laubali. Göreneksel olmayan. Alışılmamış. Alışılmadık.

Conventional antonyms : original, unorthodox.

Conventional ingilizce tanımı, definition of Conventional

Conventional kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Stipulated. Formed by agreement or compact.