Copulation türkçesi Copulation nedir

 • Birleşme.
 • İki bireyin bir araya gelmesi ve bu sırada eşey hücrelerinin değiş tokuşu; bir hücreli hayvanlarda eşeyli birleşme. kopulasyon.
 • Cinsi münasebet.
 • Cinsel ilişki.
 • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Kopulasyon.
 • Bağ.
 • İlişki.
 • Cinsel birleşme.
 • Erkek ve dişi, hayvan veya bitki hücrelerinin birleşmek için bir araya gelmesi, cinsel birleşme, kopulasyon.
 • Kopülasyon.
 • Çiftleşme.
 • Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon.
 • Cinsel münasebet.

Copulation ingilizcede ne demek, Copulation nerede nasıl kullanılır?

Copulations : Çiftleşme. İlişki. Cinsi münasebet. Cinsel birleşme. Birleşme. Cinsel ilişki. Kopülasyon. Bağ. Cinsel münasebet.

Copulating : Bağlamak. Çiftleşmek. Çiftleşme. İlişkiye girmek. Birleşme.

Copulative : Birleştiren. Sevişme. Koşaç. Bağlaç. Haber edatı. Bağlayan. Çiftleşme ile ilgili.

Copulative verb : Eski türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde de görev alan fiil. şahıslara göre çekiminde +ım/+um, +sın/+sun, +sı-nız/ +su-nuz, dırıar/ +durlar şekillerine girer: çalışkan+ım, çalışkan+sın, çalışkan+dır, çalışkan+ız, çalışkan+sınız, çalışkan+dırlar gibi. yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, ek-fiilin şahıs teklik ve çokluk çekiminde eski bir tur- yardımcı fiilinin ekleşmesinden oluşan +dır bildirme eki kullanılmaktadır. ek-fiilin olumsuzu değil kelimesi ile kurulur: eski değildir, rahat değildirler (değillerdir). ek- fiilin hikaye, rivayet ve şart biçimleri şahıs ekleri ile genişletilmiş -dı/ -du, -mış/-muş, -sa ekleri ile kurulur: çalışkan-dım (<çalışkan i-dim), çalışkan değildim (<çalışkan değil i-dim); çalışkan-mışım (<çalışkan i-mişim) çalışkan değilsem (<çalışkan değil i-sem) vb. krş. bildirme ekleri. Ek-fiil.

 

Copulatively : Birleştiren bir şekilde. Birleşik kelimeler veya yan cümleler (gramer).

Farlie gumbel morgenstern copula : Farlie-gumbel-morgenstern copula.

Copulated : (hayvan) çiftleşmek. Raptedilmiş. İlişkiye girmek. Bağlamak. Çiftleşmek (hayvan). Bağlı. Çiftleşmek.

Copulates : Çiftleşmek (hayvan). Bağlamak. (hayvan) çiftleşmek. Çiftleşmek. Bağlı. Raptedilmiş. İlişkiye girmek.

Copular : Birleştirici yapı. Bildirme eki ile ilgili. (gramer) koşaç ile ilgili (bağlayıcı eylem).

Scopulate : Fırça şekilli. Tarak şekilli. Tarağa benzeyen. Fırçaya benzeyen (zooloji).

İngilizce Copulation Türkçe anlamı, Copulation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Copulation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bundle : Yığın. Çok para. Bohçalamak. Sokuşturmak. Palas pandıras yollamak. Paldır küldür gitmek. Demet. Acele ettirmek. Tıkıştırmak. Sepetlemek.

Conversation : Sakım. Muhabbet. Sohbet. Söyleşi. Görüşme. Konuşma. Lakırdı. Laf. Bireyler arasında geçen ve ölçünlü bir gidişi olmamakla birlikte bilgi amaçlı konuşma.

 

Copulatory : Bağlayan. Bağlantı yaratan. Bağlantı oluşturan. Birleştiren.

Defloration : Bikrin izalesi. Kızlığın bozulması. Çiçeklerin dökülmesi. Kızlığını bozma. Kirletme. Kızlık zarının bozulması. Kızlık bozulması. Saflığını bozma. Irza geçme. Kızlık zarının yırtılması.

Amalgamation : Karıştırma. Şirket birleşmesi amacı ile uygulanan tasfiye işlemleri. Karışma. Yeni ve daha etkin bir yerel yönetim birimi oluşturmak için, bir kentin bir başka kenti ya da kasabayı içine alması ya da iki ve daha çok sayıdaki kentin bir araya gelmesi. Toplu işletme. Güçlü bir ortaklığın tecimsel gücünü ve hukuki görüntüsünü kaybetmiş diğer bir ortaklığın borçlu ve alacaklı değerleriyle yükümlenmek ve bunlardan doğacak her çeşit sonuçları da üzerine almak suretiyle onunla birleşmesi. İki ya da daha çok ortaklığın bir araya gelmesi, birleşerek bir ortaklık kurmaları. İki firma ya da şirketin, hukuki varlıklarını sona erdirerek, yeni yasal unvan altında bir araya gelmeleri sonucu, her türlü varlık ve yükümlülüklerin yeni oluşturulan firmaya devredilmesi ya da bu iki firmadan birinin diğerine katılması. Yeniden kurularak iki ya da daha çok işletmeyi varlığında birleştiren toplu işletme. Bütünleştirme.

Copula : Kopula. Cinsel temas. Bildirme eki. Birleştirici yapı. Eski türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde de görev alan fiil. şahıslara göre çekiminde +ım/+um, +sın/+sun, +sı-nız/ +su-nuz, dırıar/ +durlar şekillerine girer: çalışkan+ım, çalışkan+sın, çalışkan+dır, çalışkan+ız, çalışkan+sınız, çalışkan+dırlar gibi. yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, ek-fiilin şahıs teklik ve çokluk çekiminde eski bir tur- yardımcı fiilinin ekleşmesinden oluşan +dır bildirme eki kullanılmaktadır. ek-fiilin olumsuzu değil kelimesi ile kurulur: eski değildir, rahat değildirler (değillerdir). ek- fiilin hikaye, rivayet ve şart biçimleri şahıs ekleri ile genişletilmiş -dı/ -du, -mış/-muş, -sa ekleri ile kurulur: çalışkan-dım (<çalışkan i-dim), çalışkan değildim (<çalışkan değil i-dim); çalışkan-mışım (<çalışkan i-mişim) çalışkan değilsem (<çalışkan değil i-sem) vb. krş. bildirme ekleri. Haber edatı.

Associativity : Koalisyon. Birleşme özelliği. Birleşirlik. Bağlantılı davranış.

Screwing : Evlilik dışı ilişki. Vida ile bağlama veya tutturma eylemi. Sevişme. Zina. Cinsel ilişki (argo terim). Döndürme eylemi. Diş açma. Vidalama.

Association : Tekizlerin eklenmesiyle çoğuz birleşiklerin oluşumu. Bağlaşı. Oymak. Ocak. Hemen hemen aynı tür yıldızlardan oluşmuş, samanyolunun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri. Özdeciklerin, aralarındaki fiziksel kuvvetler nedeniyle oluşturdukları toplu durum. Aynı ekolojik ortamı işgal eden aynı ya da farklı türdeki bitkilerden oluşan topluluk. Arkadaşlık. Bir kelimenin anlam, şekil ve ses yakınlığı yoluyla başka kelimelerle kurduğu bağlantılar: ağaç, kıraç, tokaç; gelen, gören, bilen; ağırbaşlılık, ciddiyet, ciddilik, resmilik, oturaklılık vb. bk. çağrışım ilişkileri.

Copulation synonyms : piece of tail, shtup, sexual relation, piece of ass, roll in the hay, nookie, sexual practice, sexual congress, unlawful carnal knowledge, criminal congress, sex activity, coituses, copulating, congress, bearing, rutting, affixture, intercourse, affaires, coalition, bindles, amalgamations, bindle, pairings, sex act, coitions, adjunction, copulas, beginnings, fuck, nooky, screw, hank panky.

Copulation ingilizce tanımı, definition of Copulation

Copulation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Union. The act of coupling or joining. Conjunction.