Copulations türkçesi Copulations nedir

Copulations ingilizcede ne demek, Copulations nerede nasıl kullanılır?

Copulation : Çiftleşme. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Erkek ve dişi, hayvan veya bitki hücrelerinin birleşmek için bir araya gelmesi, cinsel birleşme, kopulasyon. Erkek ve dişinin yavru meydana getirmek üzere çiftleşmesi, koitus, koyitus, kopulasyon. İki bireyin bir araya gelmesi ve bu sırada eşey hücrelerinin değiş tokuşu; bir hücreli hayvanlarda eşeyli birleşme. kopulasyon. Birleşme. Cinsel münasebet. Cinsel ilişki. Cinsel birleşme. Cinsi münasebet.

Copulating : Bağlamak. Çiftleşme. Çiftleşmek. Birleşme. İlişkiye girmek.

Copulative : Koşaç. Çiftleşme ile ilgili. Sevişme. Birleştiren. Bağlayan. Haber edatı. Bağlaç.

Copulative verb : Ek-fiil. Eski türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik fiil çekimlerinde de görev alan fiil. şahıslara göre çekiminde +ım/+um, +sın/+sun, +sı-nız/ +su-nuz, dırıar/ +durlar şekillerine girer: çalışkan+ım, çalışkan+sın, çalışkan+dır, çalışkan+ız, çalışkan+sınız, çalışkan+dırlar gibi. yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, ek-fiilin şahıs teklik ve çokluk çekiminde eski bir tur- yardımcı fiilinin ekleşmesinden oluşan +dır bildirme eki kullanılmaktadır. ek-fiilin olumsuzu değil kelimesi ile kurulur: eski değildir, rahat değildirler (değillerdir). ek- fiilin hikaye, rivayet ve şart biçimleri şahıs ekleri ile genişletilmiş -dı/ -du, -mış/-muş, -sa ekleri ile kurulur: çalışkan-dım (<çalışkan i-dim), çalışkan değildim (<çalışkan değil i-dim); çalışkan-mışım (<çalışkan i-mişim) çalışkan değilsem (<çalışkan değil i-sem) vb. krş. bildirme ekleri.

 

Copulatively : Birleştiren bir şekilde. Birleşik kelimeler veya yan cümleler (gramer).

Copulatory : Bağlantı yaratan. Bağlayan. Çiftleşme. Bağlantı oluşturan. Birleştiren.

Copulates : Çiftleşmek (hayvan). Çiftleşmek. Bağlı. İlişkiye girmek. Bağlamak. (hayvan) çiftleşmek. Raptedilmiş.

Copulated : İlişkiye girmek. Bağlı. Raptedilmiş. Çiftleşmek (hayvan). (hayvan) çiftleşmek. Bağlamak. Çiftleşmek.

Bursa copulatrix : Çeşitli erkek hayvanların üreme sistemlerinde bulunan ve olgunlaşan spermlerin, çiftleşmeden önce, geçici olarak bırakıldıkları kese. Çiftleşme kesesi.

Copulate : Raptedilmiş. Çiftleşmek. Çiftleşmek (hayvan). Bağlı. İlişkiye girmek. Bağlamak. (hayvan) çiftleşmek.

İngilizce Copulations Türkçe anlamı, Copulations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Copulations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Affixture : Ek. Kombinasyon. Bağlantı.

Alliance : İttifak. Anlaşma. Antlaşma. Sosyal birlik. Akrabalık. Birlik. Pakt. Bağlaşıklık. Dünürlük.

 

Coalition : İttifak. Koalisyon. Karma hükümet. Geçici birleşme. Güç birliği. Ortakyönetim.

Bk : Bir araya getirilmiş yazım eseri. Deste. Parasal fiyat. Fiyat. Kitap. Defter. Berkelyumun simgesi. Book (kitap).

Pairing : Özdecik oluşumuna giren ayrı öğeciklerin eksicikilerinden birinin ya da birkaçının çiftler halinde eşlenerek bağlanmayı sağlamaları. Eşlenme. Çiftleme. Eşleme. Eşleşen.

Intimacy : Mahremiyet. Kişisellik. Yakın arkadaşlık. Görünmezlik. Sıkı dostluk. Samimiyet. Yakınlık. Hususiyet. Yakınlık (ilişki).

Affaire : Aşk ilişkisi. Hikaye. Mesele.

Coiler : Bobin sarıcı. Bağlayıcı. Kangal sarıcı. Başka bir nesneyi saran kimse veya şey. Koyler.

Pairings : Çiftleme. Eşleşen. Eşleme.

Conversation : Lakırdı. Bireyler arasında geçen ve ölçünlü bir gidişi olmamakla birlikte bilgi amaçlı konuşma. Söyleşi. Görüşme. Muhabbet. Muhavere. Laf. İletişim. Hareket.

Copulations synonyms : home front, commerce, overpopulation, coilers, mating, cohesion, affinities, cohesions, copulatory, ammunition clip, copula, coituses, rutting, association, coupling, people, copulation, intimacies, binders, affiliation, comparison, connection, carnal knowledge, intercourse, coalescence, syllepsis, conversations, affinity, copulas, bandage, associations, sex act, bearing.