Corona australis türkçesi Corona australis nedir

  • Güneytacı (takımyıldızı).

Corona australis ingilizcede ne demek, Corona australis nerede nasıl kullanılır?

Corona : Taç şeklinde yapı. Damlık. Tepe. Belirli hava şartlarında güneşin veya ayın etrafında beliren ışık çemberi. Ayla. Doruk. Taç, çelenk. taç veya çelenge benzeyen oluşum. Ağıl. Aken tipi meyveye sahip bazı bitki meyvelerinin üzerinde taç şeklinde yer alan yapılar. denizlalelerinin tekası. 3.rotator gibi bazı hayvanların ön tarafında bulunan silli, halkasal yapı. Taç.

Australis : Güneyli (latince).

Corona borealis : Kuzeytacı (takımyıldızı). Kuzey tacı takımyıldızı. Kuzey tacı.

Corona dentis : Dişin alveol dışında kalan distal kısmı, korona dentis. Diş tacı. Korona dentis.

Corona discharge : Elektrik boşalması. Bir iletkeni çeviren elektriksel eritil bayırlığı kıvılcım atlamasına yeterli olmadığı zaman, iletkenin çevresini saran uçun üşerleri üzerinde oluşan ışıltılı boşalım. Elektrik deşarjı. Sargın boşalım. Korona boşalması. Korona deşarjı. Kıvılcımsız boşalma. Fırça deşarjı.

Corona radiata : Ovaryumda tersiyer foliküllerde ovositi çevreleyen, hücreleri yüksek prizmatik ve çok yüzlü folikül epitelleri katmanı. ovositle korona radiyata arasında membrana pellusida yer alır. Korona radiata.